dr.sc. Bruno Atalić, dr.med.

Radiologija

viši znanstveni suradnik, specijalist kliničke radiologije

 

Studij medicine te Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo završio je na Medicinskom fakultetu Osijek. Usavršavao se na Sveučilištima u Oxford-u, Durham-u i Cambridge-u. Specijalizaciju kliničke radiologije završio je u Kliničkom bolničkom centru Rijeka, a sveučilišni magisterij iz kliničke radiologije na Poslijediplomskom specijalističkom studiju kliničke radiologije Medicinskoga fakulteta Rijeka. Održao je brojna predavanja na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima. Autor je preko 50 znanstvenih publikacija. Na Medicinskom fakultetu Zagreb izabran je u znanstveno zvanje višega znanstvenoga suradnika. Na Klinici za traumatologiju u Zagrebu završio je tečaj muskuloskeletnoga ultrazvuka. S Affideom Sveti Rok surađuje od 2021. godine.

Naš tim

Affidea zapošljava samo najbolje medicinske stručnjake posvećene pružanju visokokvalitetnih usluga zdravstvene skrbi. Upravo naše osoblje i njihov pristup skrbi za pacijente ono su što razlikuje tvrtku Affidea od ostalih medicinskih centara. Ovdje možete pronaći više informacija o članovima našeg kliničkog tima i saznati u kojem Affidea centru radi vaš liječnik.

dr.sc. Bruno Atalić, dr.med.

Davorka Milat dr. med. Liječnik specijalist radiolog

dr. med. Davorka Milat

mr. sc. Igor Skljarov, dr. med.

Martina Špero dr.med. spec. Radiolog

prim. dr. med. Martina Špero

mr. sc. Goranka Šimac -Kubat dr. med.

Hrvoje Vavro, dr. med. specijalist radiolog, subspecijalist neuroradiologije

dr. med. Hrvoje Vavro

prim. mr. sc. Maja Batinica, dr. med.

Vlatko Knežević, dr. med. specijalist radilogije

dr. med. Vlatko Knežević

Josipa Krnić, dr. med. specijalist radiolog

dr. med. Josipa Krnić

Jakša Škugor

dr. med. Jakša Škugor

Vesna Čubrić

dr. med. Vesna Čubrić

Ksenija Nikolić, dr. med. specijalist radiologije

dr. med. Ksenija Nikolić

Juroslav Roglić, dr. med. specijalist radiologije

dr. med. Juroslav Roglić

dr. med. Raffaela Kuzmić Šijan

Indira Vučević dr. med. specijalist ginekologije i opstetricije

dr. med. Indira Vukčević

Martina Žigmund, dr.med. specijalist ginekologije i opstetricije

dr. med. Martina Žigmund

Filip Ernoić, dr.med.

mag. med. biochem. Slobodan Romovski

Edvin Paro Vidolin, dr.med specijalista interne medicine, subspecijalist kardiolog

dr. med. Edvin Paro Vidolin

dr. med. Vanja Dolenec

dr. med. Igor Zujić

Ljiljana Fodor

Doc.dr.sc. Ljiljana Fodor, dr med.

dr. med. Verica Štikovac – Ranković

dr. med. Tea Šimonček

Prim. dr. sc. Marko Mornar Jelavić, dr. med.

dr. med. oftmologije Nataša Cutvarić

dr. med. Nataša Cutvarić

dr. med. Vlasta Miholić Marić

prim.mr.sci. Marijana Gulin

prim. mr. sc. Marijana Gulin dr. med.

liječnik specijalist neurolog, Zlatko Hucika

univ.mag.med. Zlatko Hucika dr. med

Tatjana Cvetetić Žužul, dr. med. Liječnica, specijalistica oftalmologije

dr. med. Tatjana Cvetetić Žužul

doc. dr. sc. Arnes Rešić