Ljiljana Fodor

Doc.dr.sc. Ljiljana Fodor, dr med.

Nefrologija

Specijalist internist, subspecijalist nefrolog, hipertenziolog

Specijalizirala je internu medicinu u Kliničkom bolničkom centru Sestre Milosrdnice, nakon čega dugi niz godina radi u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, gdje je završila subspecijalizaciju iz nefrologije te doktorirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na temu iz područja renovaskularne hipertenzije. Tijekom subspecijlizacije u KBC Zagreb, završava Poslijediplomski stručni studij iz Kliničkog ultrazvuka te poslijediplomski tečaj “Doplerska ultrazvučna dijagnostika bolesti krvnih žila”, a potom i edukaciju iz UZV- ne dijagnostike bolesti štitnjače.

Osim nefrologije, uže područje djelovanja doktorice Fodor je arterijska hipertenzija, a dugogodišnje iskustvo u obradi uzroka i liječenju arterijske hipertenzije stekla je radeći s pacijentima u KBC Zagreb. Član je Hrvatskog društva za bubreg i Hrvatskog društva za hipertenziju, voditelj radne skupine za privatnu praksu Hrvatskog društva za bubreg, te dio Tima za rezistentnu hipertenziju i nefrološke intervencije KBC Zagreb, kao i Ambasador Hrvatske Lige za Hipertenziju. Dio Affidea obitelji je od 2022.godine.

Naš tim

Affidea zapošljava samo najbolje medicinske stručnjake posvećene pružanju visokokvalitetnih usluga zdravstvene skrbi. Upravo naše osoblje i njihov pristup skrbi za pacijente ono su što razlikuje tvrtku Affidea od ostalih medicinskih centara. Ovdje možete pronaći više informacija o članovima našeg kliničkog tima i saznati u kojem Affidea centru radi vaš liječnik.

dr.sc. Bruno Atalić, dr.med.

Davorka Milat dr. med. Liječnik specijalist radiolog

dr. med. Davorka Milat

mr. sc. Igor Skljarov, dr. med.

Martina Špero dr.med. spec. Radiolog

prim. dr. med. Martina Špero

mr. sc. Goranka Šimac -Kubat dr. med.

Hrvoje Vavro, dr. med. specijalist radiolog, subspecijalist neuroradiologije

dr. med. Hrvoje Vavro

prim. mr. sc. Maja Batinica, dr. med.

Vlatko Knežević, dr. med. specijalist radilogije

dr. med. Vlatko Knežević

Josipa Krnić, dr. med. specijalist radiolog

dr. med. Josipa Krnić

Jakša Škugor

dr. med. Jakša Škugor

Vesna Čubrić

dr. med. Vesna Čubrić

Ksenija Nikolić, dr. med. specijalist radiologije

dr. med. Ksenija Nikolić

Juroslav Roglić, dr. med. specijalist radiologije

dr. med. Juroslav Roglić

dr. med. Raffaela Kuzmić Šijan

Indira Vučević dr. med. specijalist ginekologije i opstetricije

dr. med. Indira Vukčević

Martina Žigmund, dr.med. specijalist ginekologije i opstetricije

dr. med. Martina Žigmund

Filip Ernoić, dr.med.

mag. med. biochem. Slobodan Romovski

Edvin Paro Vidolin, dr.med specijalista interne medicine, subspecijalist kardiolog

dr. med. Edvin Paro Vidolin

dr. med. Vanja Dolenec

dr. med. Igor Zujić

Ljiljana Fodor

Doc.dr.sc. Ljiljana Fodor, dr med.

dr. med. Verica Štikovac – Ranković

dr. med. Tea Šimonček

Prim. dr. sc. Marko Mornar Jelavić, dr. med.

dr. med. oftmologije Nataša Cutvarić

dr. med. Nataša Cutvarić

dr. med. Vlasta Miholić Marić

prim.mr.sci. Marijana Gulin

prim. mr. sc. Marijana Gulin dr. med.

liječnik specijalist neurolog, Zlatko Hucika

univ.mag.med. Zlatko Hucika dr. med

Tatjana Cvetetić Žužul, dr. med. Liječnica, specijalistica oftalmologije

dr. med. Tatjana Cvetetić Žužul

doc. dr. sc. Arnes Rešić