5. ožujka 2021.

Dan žena u Affidea poliklinikama

Povodom Dana žena 8. ožujka, Affidea nudi akciju preventivni ultrazvučni ili mamografski pregled dojki u trajanju od 8. do 12. ožujka u svojim centrima Affidea Kalajžić u Splitu, Affidea Vita u Šibeniku i Affidea Čavka u Zagrebu.

Akcija je dio Affideinog programa društvene odgovornosti, u nastojanju da se potakne odgovornost i briga za vlastito zdravlje, jer ništa nije važnije od zdravlja.

Preventivni pregled dojki preporučuje se svakoj ženi generativne dobi, inicijalnu mamografiju u dobi 38-40 godine, a inicijalni ultrazvučni od 25 do 30 godine života, osim u slučajevima pozitivne obiteljske anamneze kada se započinje i ranije.

Prevenciju pretvorite u naviku jer je zdravlje u Vašim rukama!

 

Dan žena Affidea Hrvatska