30. studenoga 2021.

Internistički nefrološki pregled u poliklinici Vita u Šibeniku

Nefrološki pregled možete obaviti u jednoj od naših poliklinika – Affidea Vita u Šibeniku. Imate li problema s bubrezima, ne odgađajte odlazak liječniku. Naručite se na specijalistički pregled jer on ima ključnu ulogu u otkrivanju bolesti bubrega te se može krenuti s optimalnom terapijom na vrijeme. U Affidei Hrvatska bavimo se nefrologijom, granom medicine, koja predstavlja dio interne medicine. Nefrologija izučava i liječi bolesti i poremećaje:

 1. bubrega
 2. mokraćnog sustava.

Bubrežna bolest

Bubrežna bolest veliki je globalni javnozdravstveni problem. Prema posljednjim procjenama jedna od deset odraslih osoba boluje upravo od kronične bubrežne bolesti. Najveći problem kod kroničnih oboljenja bubrega leži u činjenici da se simptomi i znakovi slabo očituju pa pacijent ne može prepoznati da se radi o bolesti bubrega. To je razlog zašto dolaze na specijalistički pregled često kasno u napredovalom stadiju bolesti. Zato je od velike važnosti dolaziti na redovne kontrole i preventivni pregled jer oni su jamac dobrog zdravlja.

 

prim.mr.sci. Marijana Gulin, nefrološki pregled u poliklinici Affidea Vita

prim.mr.sci. Marijana Gulin

Poliklinika Affidea Vita – nefrološki pregled

Nefrološki pregled u poliklinici Affidea Vita obavlja prim.mr.sci. Marijana Gulin , internist nefrolog s preko 25 godina iskustva.

Nakon godina usavršavanja, educiranja i znanstvenog rada, 2017. godine dobila je naslov primarijus. Prim.mr.sci. Marijana Gulin danas je dio doktorskog tima poliklinike Affidea Vita.

Internistički nefrološki pregled ključan je u otkrivanju bolesti.

Bolesnici s kroničnom bubrežnom bolešću često su asimptomatski u prvim stadijima bolesti.

Simptomi koji upućuju na predzavršni i završni stadij bolesti:

 • promjena količine urina
 • promjena izgleda urina (boje)
 • učestale glavobolje
 • povišen krvni tlak
 • umor.

Nažalost, kada nam pacijenti dođu na nefrološki pregled u završnom stadiju bubrežne bolesti, tada je jedina opcija liječenja nadomještanje bubrežne funkcije:

 • dijalizom
 • transplantacijom bubrega.

Dijaliza – otklanjanje otpadnih produkata i viška vode iz tijela

Dijaliza se dijeli na:

 1. hemodijalizu – krv se uzima iz tijela i pumpa u uređaj koji odvaja toksične tvari iz krvi, a zatim vraća pročišćenu krv natrag u tijelo
 2. peritonealnu dijalizu – u trbušnu šupljinu ulijeva se posebna mješavina glukoze i soli te se difuzijom izvlače toksične stvari iz tijela. Tekućina se drenira.

S dijalizom se započinje u slučaju zatajenja bubrega. Znate li da zatajenje bubrega može dovesti do pogubnih posljedica: nenormalne funkcije mozga, upale osrčja, acidoze (velike kiselosti krvi), zatajenja srca ili visoke koncentracije kalija u krvi?

Dijaliza se radi i preventivno kod akutnog zatajenja bubrega kad je izmokravanje maleno sve dok krvne pretrage ne pokažu da se bubrežna funkcija obnovila.

Odlazak na dijalizu ograničava slobodu kretanja pacijenata. Moraju redovito dolaziti na tretman kako bi održali funkciju bubrega. To jako utječe na kvalitetu njihova života.

Važnost nefrološkog pregleda

Ako se otkrije na vrijeme, kronična bubrežna bolest može se uspješno liječiti. Laboratorijskom analizom krvi, koja uključuje nalaze ureje, kreatinina, elektrolita – kalija, natrija, procijenjenu glomerularnu filtraciju, eGFR CKD-EPI te urina vrlo je jednostavno dijagnosticirati bubrežnu bolest u ranoj fazi. Tada su i mogućnosti liječenja velike bubrežne bolesti zaista velike.

Nefrološki pregled može imati preventivnu, ali i spasonosnu ulogu u životu bubrežnih bolesnika. Zato je od presudne važnosti da redovito posjećuju nefrologa koji vodi brigu o njima.

Kako izgleda nefrološki pregled?

Pregled obavlja liječnik specijalist interne medicine, uže specijalnosti iz nefrologije. Na temelju nalaza utvrđuje o kojoj bolesti je riječ. Da bi postavio točnu dijagnozu neophodno je napraviti svu potrebnu laboratorijsku i radiološku obradu. Znate li da sve pretrage možete obaviti u Affidei?

Bolesti koje negativno utječu na funkciju bubrega

Brojne su bolesti koje loše utječu na bubrežnu funkciju, ali najčešće su to:

 • povišen krvni tlak
 • šećerna bolest.

Zbog toga je važna redovita kontrola šećera u krvi i mjerenje krvnog tlaka, uz medikamentozno liječenje, pravilnu prehranu te fizičku aktivnost.

Preventivnim sistematskim pregledom koji uključuje laboratorijske pretrage, ultrazvuk abdomena i urotrakta, EKG i pregled interniste nefrologa provjerite funkciju svojih bubrega. Znate li da rizik za kroničnu bubrežnu bolest značajno raste ako se liječite od arterijske hipertenzije ili šećerne bolesti?

Pravovremenim pregledom nefrologa možete zaustaviti ili usporiti napredovanje bubrežne bolesti. Upravo zato zakažite svoj pregled na vrijeme i očuvajte svoje zdravlje.

 

1

30. studenoga 2021.

Internistički nefrološki pregled u poliklinici Vita u Šibeniku

Nefrološki pregled možete obaviti u jednoj od naših poliklinika – Affidea Vita u Šibeniku. Imate li problema s bubrezima, ne odgađajte odlazak liječniku. Naručite se na specijalistički pregled jer on ima ključnu ulogu u otkrivanju bolesti bubrega te se može krenuti s optimalnom terapijom na vrijeme. U Affidei Hrvatska bavimo se nefrologijom, granom medicine, koja […]