4. prosinca 2020.

Kako je Affidea reagirala na pandemiju COVID-19?

Naši su centri bili otvoreni u cijelom ovom razdoblju kako bi pacijentima pružili medicinske usluge u vremenu kada im je najviše potrebno. Njihovo zdravlje i sigurnost od iznimne su važnosti za nas, zato smo uspostavili rigorozne mjere zaštite kako bismo zaštitili i svoje pacijente i osoblje

Kako je Affidea reagirala na pandemiju COVID-19?
Od siječnja se pripremamo za scenarij kako će epidemija COVID-19 utjecati na naše zemlje. Razvili smo tim za upravljanje krizama na korporativnoj i državnoj razini i uspostavili smo planove za krizne slučajeve s naglaskom na tri glavna prioriteta:

Zaštita zdravlja i sigurnosti osoblja i pacijenata,
Osiguravanje otvorenosti naših centara kako bi mogli podržati medicinske potrebe pacijenata
Podrška nacionalnim zdravstvenim tijelima

Koje ste mjere poduzeli da osigurate sigurnost u svojim medicinskim centrima?
Brzo smo se prilagodili novoj ekonomskoj, socijalnoj i epidemiološkoj situaciji i od početka novog konteksta obilježenog pandemijom koronavirusa, rigoroznim sigurnosnim protokolima, umanjili rizik od zaraze i zaštitili zdravlje osoblja i pacijenata. Uspostavili smo strogu epidemiološku trijažu kako bismo brzo identificirali ljude sa simptomima respiratorne infekcije prije ulaska na kliniku i izbjegli širenje virusa. Stvorena su posebna pravila i novi klinički tijekovi rada prilagođeni novom kontekstu. Svim kliničkim i administrativnim osobljem osigurali smo potrebnu osobnu zaštitnu opremu i ograničili pristup pratećim osobama, dozvoljavajući ulaz samo pacijentima, osim za one koji nisu u mogućnosti kretati se bez pratnje.

„Naši su centri bili otvoreni u cijelom ovom razdoblju kako bi pacijentima pružili medicinske usluge u vremenu kada im je najviše potrebno. Njihovo zdravlje i sigurnost od iznimne su važnosti za nas, zato smo uspostavili rigorozne mjere zaštite kako bismo zaštitili i svoje pacijente i osoblje “, dodala je Marijana Pašalić.

Kako će izgledati zdravstvena zaštita nakon COVID-19?
Covid-19 trebao bi oblikovati našu stvarnost, ali jedno je jasno – potražnja zdravstvenih usluga neće biti smanjena.

Pandemija je ostavila veliki utjecaj na naše bolnice i kao rezultat toga, nažalost, duge liste čekanja postaju još duže. Naši centri surađuju s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje već duži niz godina. Sada kada je pandemija zasigurno ostavila traga u javno-privatnom zdrastvu, Affidea centri su spremni dodatno surađivati sa nacionalnim fondom, kako bi pomogli u smanjenju lista čekanja za dijagnostičke pretrage u Hrvatskim bolnicama.

Doba Covid-19 bit će drugačija i zahtijevat će nove načine rada. U nekim našim zemljama širom Grupe razvijene su nove medicinske usluge kao što su zdravstveno savjetovanje na radnom mjestu, testiranje antitijela, tvrtke ili usluge kućne njege raznih specijalnosti. A u Hrvatskoj se radi na planu za daljnji razvoj i proširenje naše ponude medicinskih usluga u skladu s potrebama tržišta.

Još jedna promjena koju ćemo vidjeti u narednoj budućnosti je digitalizacija zdravstvene zaštite. Promijenit će se ponašanje pacijenata i vidjet ćemo sve veću potražnju za uvođenjem novih digitalnih alata za naše pacijente.

U Affidei smo uvijek spremni prihvatili promjene. Mi smo velika europska zdravstvena organizacija, s međunarodnim priznanjem i snažnom predanošću da transformiramo budućnost zdravstva u korist liječnika, pacijenata i nacionalnog zdravstvenog sustava.