4. srpnja 2022.

Nova digitalna dijagnostička tehnologija

Digitalna dijagnostika u današnje vrijeme postaje standard poslovanja radioloških centara. Grupa Affidea je vodeći centar po izvrsnosti i ulaganjima u digitalnu tehnologiju u Europi, a Affidea Hrvatska u našoj državi, o čemu svjedoče prestižne nagrade i priznanja. Zahvaljujući stručnosti naših radiologa te upotrebi najsuvremenije digitalne tehnologije, Affidea se nalazi na Eurosafe Imaging Stars of Stars, koji predstavlja inicijativu Europskog društva za radiologiju za promicanje kvalitete i sigurnosti u medicinskim slikama. UEMS/EBNM prepoznaje našu izvrsnost u nuklearnoj medicini. To ne bismo mogli postići bez napredne tehnologije.

 

Digitalna dijagnostika u Affidei Hrvatska

 • UZV – ultrazvuk
 • CT/MSCT – višeslojna kompjutorizirana tomografija
 • MRI – magnetska rezonancija

Koristimo digitalnu tehnologiju radi bržeg snimanja, preciznijih snimaka, zaštite pacijenata, organizacije te komunikacije među odjelima i našim centrima kako u Hrvatskoj tako i u Europi, zbog čega smo nosioci certifikata ISO 900 za kontrolu kvalitete.

U svim Affideinim centrima u Hrvatskoj – u Zagrebu, Splitu i Šibeniku – možete dobiti potpunu digitalnu radiološku dijagnostičku uslugu.

 

NOVO u Affidei – digitalna dijagnostika – SIEMENS MULTIX FUSION IMPACT

Predstavljamo vam novi uređaj SIEMENS MULTIX FUSION IMPACT, u poliklinikama:

· Affidea Vita (Šibenik)

· Affidea Sveti Rok (Zagreb).

Riječ je o digitalnom RTG uređaju posljednje generacije koji je namijenjen za snimanje svih dijelova tijela, a u koji je ugrađena najsofisticiranija tehnologija s wireless detektorima 43×43 cm CORE XL/MAX-Wi-D2 – bežičnim panel detektorima velike površine za prikaz struktura koje nisu mogle biti prikazane na starim uređajima jednom akvizicijom.

Karakteristike novog uređaja su:

 • vrlo visoka rezolucija
 • smanjena doza zračenja zahvaljujući posebnim algoritmima određenih prema pacijentovoj konstituciji
 • mogućnost predefiniranja određenih protokola rada koji se prilagođavaju pacijentu
 • kraći postupak snimanja
 • “myExam Companion“ = platforma vodi operatere kroz dijagnostički postupak tako da mogu lako komunicirati s pacijentom i rukovoditi tehnologijom
 • pomaže u generiranju vrhunskog slikovnog materijala
 • korištenje Flat Panel receptora zračenja.

digitalna dijagnostika – Affidea Hrvatska - blog

 

Vrste dijagnostike u radiologiji

Aparatura u radiologiji prema osnovnoj podjeli dijeli se na:

 • analognu
 • digitalnu.

Digitalnu dijagnostiku dijelimo na:

 • direktnu
 • indirektnu.

 

Analogna dijagnostika = analogna radiologija

U radiologiji se prvo počela koristiti analogna tehnologija i ona je dugo vremena predstavljala standard snimanja u svim radiološkim centrima i bolnicama. I danas je još uvijek negdje u primjeni, ali je sve više zamjenjuju uređaji nove generacije koji pružaju digitalnu dijagnostiku.

Analogni uređaji imaju RTG cijevi te produciraju konvencionalne RTG slike na filmu, za čiju izradu se koristi fotonanos srebrnog bromida. Djelovanjem RTG zraka nastaje latentna slika, koja postaje vidljiva nakon procesa razvijanja, a radi se o radiologijskom zapisu u 2. ravnine tj. 2D zapisu. Koriste se kazete s filmom i folijama.

 

Digitalna dijagnostika = digitalna radiologija

Digitalna dijagnostika svoj razvoj i popularnost može zahvaliti razvoju računala. U odnosu na druge grane kliničke medicine, digitalna dijagnostika napravila je najveći skok u razvoju. Tu su se dogodile najveće promjene u jako kratkom vremenu, a noviteti stižu iz godine u godinu i mnogi centri to ne mogu popratiti.

Affidea je posvećena praćenju novosti iz područja medicinske dijagnostike te redovito obnavlja tehnološki park u svim centrima kako bi bila prva koja nudi svojim pacijentima najbolje od dijagnostike u datom trenutku. Dijagnostički film i folije zamijenjene su elektroničkim receptorima koji registriraju neapsorbirano zračenje, a numerički podaci obrađuju se računalom.

 

Indirektna digitalna dijagnostika

U indirektnu digitalnu dijagnostiku spada RTG snimanje. Tijekom indirektnog digitalnog RTG snimanja stvara se latentna slika na fotostimulirajućem sloju fosfora, koja se obasja crvenim laserom u čitaču te se konvertira iz analogne u digitalnu. Ova vrsta digitalne dijagnostike nešto je jednostavnija jer se mogu koristiti postojeći RTG uređaji.

 

Direktna digitalna dijagnostika

Kod snimanja direktne digitalne dijagnostike apsorbirano zračenje mjeri se na posebnoj panel ploči u detektorskim elementima, a mjerna jedinica predstavlja piksel. U svakom pikslu mjerenje je direktno. Nema konvertiranja u svjetlost niti analognih podataka u digitalne, a slika se na ekranu pojavljuje gotovo istovremeno s ekspozicijom. U digitalne radiološke metode spadaju: digitalna radiografija, UZV, CT, MRI, PET-CT, kontrastna aplikacija.

 

Prednosti digitalne radiologije

U Affidei prednost dajemo indirektnoj i direktnoj digitalnoj dijagnostici u odnosu na analognu koja polako odlazi u povijest. Digitalna dijagnostika u medicini ima više značajnih prednosti:

 • manje doze zračenja
 • nema ponavljanja slikanja
 • postprocesing obrada
 • slanje snimaka na daljinu (e-mailom)
 • memoriranje (pohrana snimaka ne zauzima fizički prostor kao analogni filmovi-folije)
 • brže i preciznije snimke
 • 3D snimanje
 • snimke vrlo visoke rezolucije.

Želite li kvalitetnu dijagnostiku, obratite nam se s povjerenjem jer iza nas stoji iskustvo, nagrade i priznanja te nova digitalna radiološka tehnologija.