4. prosinca 2020.

Pandemija COVID-19 – kako je Affidea reagirala na pandemiju?

Naši su centri bili otvoreni u cijelom ovom razdoblju kako bi pacijentima pružili medicinske usluge u vremenu kada im je najviše potrebno. Njihovo zdravlje i sigurnost od iznimne su važnosti za nas, zato smo uspostavili rigorozne mjere zaštite kako bismo zaštitili i svoje pacijente i osoblje

Pandemija COVID-19 očito će jako utjecati na čovječanstvo i promijeniti dosadašnje naše životne navike i način poslovanja. Morat ćemo se prilagođavati novonastaloj situaciji kako se bude širila, jer nemonivno je da će se to doista i dogoditi, s obzirom na kretanja u svijetu i rapidno širenje u Kini, u zemlji u kojoj je i COVID-19 prvi puta zabilježen.

Kako je Affidea reagirala na pandemiju COVID-19 / SARS-CoV-2?

Od siječnja se pripremamo za scenarij kako će pandemija COVID-19 utjecati na naše zemlje. Razvili smo tim za upravljanje krizama na korporativnoj i državnoj razini i uspostavili smo planove za krizne slučajeve s naglaskom na tri glavna prioriteta:

  • zaštita zdravlja i sigurnosti osoblja i pacijenata
  • osiguravanje otvorenosti naših centara kako bi mogli podržati medicinske potrebe pacijenata
  • podrška nacionalnim zdravstvenim tijelima.

Koje ste mjere poduzeli da osigurate sigurnost u svojim medicinskim centrima?

Brzo smo se prilagodili novoj ekonomskoj, socijalnoj i epidemiološkoj situaciji i od početka novog konteksta obilježenog pandemijom koronavirusa, rigoroznim sigurnosnim protokolima, umanjili rizik od zaraze i zaštitili zdravlje osoblja i pacijenata. Uspostavili smo strogu epidemiološku trijažu kako bismo brzo identificirali ljude sa simptomima respiratorne infekcije prije ulaska na kliniku i izbjegli širenje virusa. Stvorena su posebna pravila i novi klinički tijekovi rada prilagođeni novom kontekstu.

Svim kliničkim i administrativnim osobljem osigurali smo potrebnu osobnu zaštitnu opremu i ograničili pristup pratećim osobama, dozvoljavajući ulaz samo pacijentima, osim za one koji nisu u mogućnosti kretati se bez pratnje.

„Naši su centri bili otvoreni u cijelom ovom razdoblju kako bi pacijentima pružili medicinske usluge u vremenu kada im je najviše potrebno. Njihovo zdravlje i sigurnost od iznimne su važnosti za nas, zato smo uspostavili rigorozne mjere zaštite kako bismo zaštitili i svoje pacijente i osoblje“, dodala je Marijana Pašalić.

Kako će izgledati zdravstvena zaštita nakon COVID-19?

Pandemija Covid-19, nažalost, oblikovat će našu stvarnost, ali jedno je jasno – potražnja zdravstvenih usluga neće biti smanjena, naprotiv, bolnice i dijagnostički centri bit će puni, što zbog pristiglih bolesnika s teškim simptomima bolesti, što zbog testiranja na COVID-19 /SARS-CoV-2.

Pandemija je ostavila veliki utjecaj na naše bolnice i kao rezultat toga, nažalost, duge liste čekanja postaju još duže. Naši centri surađuju s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje već duži niz godina. Sada kada je pandemija zasigurno ostavila traga u javno-privatnom zdrastvu, Affidea centri su spremni dodatno surađivati sa nacionalnim fondom, kako bi pomogli u smanjenju lista čekanja za dijagnostičke pretrage u Hrvatskim bolnicama.

Doba Covid-19 bit će drugačija i zahtijevat će nove načine rada. U nekim našim zemljama širom Grupe razvijene su nove medicinske usluge kao što su zdravstveno savjetovanje na radnom mjestu, testiranje antitijela, tvrtke ili usluge kućne njege raznih specijalnosti. A u Hrvatskoj se radi na planu za daljnji razvoj i proširenje naše ponude medicinskih usluga u skladu s potrebama tržišta.

Još jedna promjena koju ćemo vidjeti u narednoj budućnosti je digitalizacija zdravstvene zaštite. Promijenit će se ponašanje pacijenata i vidjet ćemo sve veću potražnju za uvođenjem novih digitalnih alata za naše pacijente.

U Affidei smo uvijek spremni prihvatili promjene. Mi smo velika europska zdravstvena organizacija, s međunarodnim priznanjem i snažnom predanošću da transformiramo budućnost zdravstva u korist liječnika, pacijenata i nacionalnog zdravstvenog sustava.

Pandemija COVID-19 – serološka testiranja, brzi antigenski i PCR u poliklinikama Affidea

U Affidei Hrvatska nudimo mogućnost testiranja na COVID-19:

Sumnjate li na zarazu koronavirusom, obratite nam se s povjerenjem jer pratimo situaciju i redovito uvodimo novitete vezane za testiranja. Pandemija COVID-19 promijenit će nam duživote, to je sasvim sigurno, ali se svi zajedno moramo pripremiti kako bismo očuvali svoje zdravlje. Affidea je prepoznala ozbiljnost trenutka i sa svojim dijagnostičkim timovima sudjelovat će u provedbi testiranja.

1

4. prosinca 2020.

Pandemija COVID-19 – kako je Affidea reagirala na pandemiju?

Pandemija COVID-19 očito će jako utjecati na čovječanstvo i promijeniti dosadašnje naše životne navike i način poslovanja. Morat ćemo se prilagođavati novonastaloj situaciji kako se bude širila, jer nemonivno je da će se to doista i dogoditi, s obzirom na kretanja u svijetu i rapidno širenje u Kini, u zemlji u kojoj je i COVID-19 […]