16. svibnja 2024.

Papa test

Što je Papa test?

Papa test je pretraga kojom se utvrđuje postojanje abnormalnih promjena na stanicama rodnice i vrata maternice. Dobio je naziv prema citologu Georgiosu Papanikolaou, koji ga je uveo u ginekološku praksu. U Hrvatskoj se uzima tzv. konvencionalni Papa test, koji podrazumijeva razmazivanja obriska rodnice i vrata maternice na staklo za mikroskopiranje. Stakalce služi kao transportni medij za slanje dobivenog materijala citologu na analizu.

Uzimaju se 3 brisa:

 • prvi iz stražnjeg svoda rodnice
 • drugi s vrata maternice
 • treći iz kanala vrata maternice.

 

Papa test ‒ tekućinska citologija

Postoji i druga vrsta Papa testa, a to je tekućinska citologija (liquid based cytology ‒ LBC). Uzima se samo jedan bris četkicom istovremeno s vrata i iz kanala vrata maternice, a potom se dobiveni materijal odlaže u bočicu s tekućinom za konzerviranje. To je novija metoda, razvijena prije nešto više od 20 godina, koja se i u Hrvatskoj već polako uvodi.

 

Čemu služi Papa test?

Papa test je test probira za:

 • rano otkrivanje predstadija raka vrata maternice ‒ dobroćudne promjene
 • otkrivanje ranog stadija karcinoma vrata maternice ‒ zloćudne promjene.

Papa test je u suštini citološka pretraga, jer se tkivo koje se šalje na pregled (stanice sluznice rodnice i vrata maternice) šalje na mikroskopski pregled citologu, koji detaljnim mikroskopskim pregledom dobivenih stanica može vidjeti postoje li ikakve abnormalne promjene u njihovoj strukturi. Na temelju tih promjena citolog prepoznaje je li riječ o premalignim stanicama, koje su još uvijek dobroćudne, ili malignim, tj. zloćudnim stanicama (stanice raka). Citolog, zapravo, među normalnim stanicama traži postojanje abnormalnih stanica.

 

Kako se uzima Papa test?

Ginekolog prvo uvodi u rodnicu spekulum kojim razmiče zidove rodnice, što mu omogućava da se u potpunosti prikažu gornji dio rodnice i vrat maternice. To je uvjet da Papa test bude pravilno uzet. Nepravilno uzet test može utjecati na rezultat nalaza.

Ginekološki pregled nije baš ugodan za pacijentice, stoga ginekolozi odabiru spekulum najmanje veličine koja je dovoljna da se prikaže cijeli vrat maternice. Tako pacijenticama omogućujemo da se eventualna neugodnost tijekom uzimanja Papa testa svede na minimum. Manji se spekulum koristi kod pregleda mladih žena koje još nisu rodile, žena koje su rodile carskim rezom te osobito kod starijih žena u postmenopauzi. Veći je spekulum optimalan za žene koje su rodile vaginalno i koje su još u generativnoj dobi. Mali spekulum kod njih nije dostatan da omogući jasan prikaz cijelog vrata maternice.

Slijedi uzimanje triju obrisaka ‒ površinskih stanica sluznice rodnice, vrata maternice i kanala vrata maternice, koje prenosimo na staklo za mikroskopiranje.

Drvenom spatulom uzimamo bris iz stražnjeg svoda rodnice, a potom bris s vrata maternice. Četkicom (brush) se uzima treći bris, tj. bris iz kanala vrata maternice. Stakalce za briseve kvadratnog je i dugoljastog oblika. Na gornjem dijelu nalazi se identifikacijski broj stakla, prema kojem znamo čiji je Papa test. Ispod broja nalaze se tri zone na koje se nanose brisevi sljedećim redoslijedom:

 • 1. zona ‒ bris stražnjeg svoda vagine (V)
 • 2. zona – bris cerviksa (C)
 • 3. zona – bris endocervikalnog kanala (E).

Citolog na temelju obrasca razmaza može odmah prepoznati odakle potječu stanice u svakom razmazu. Nakon toga staklo se stavlja u posudu s 96-postotnim alkoholom i dostavlja citologu, koji nakon posebnog bojenja stakalca, pod mikroskopom promatra isto i opisuje što vidi.

U nekim nalazima piše da je uzet VCE razmaz. To je, zapravo, konvencionalni Papa test.

Papa test ‒ Affidea Hrvatska

 

Kada je najbolje uzeti Papa test?

Optimalno ga je uzeti sredinom ciklusa. Kod žene koja ima ciklus svakih 28 dana, poželjno je između 10. i 18.dana ciklusa.

Ciklus nije kod svih žena pravilan i ne traje 28 dana. Stoga, nastojte, ovisno o tome koliki vam je ciklus, odrediti kada bi bila kod vas polovica ciklusa. Preporučujemo da, kada se naručujete na Papa test, vodite računa da se naručite u tom periodu. Papa test nema smisla raditi tijekom menstruacijskog krvarenja jer citolog neće moći jednostavno očitati Papa nalaz, pa će tražiti da ga ponovite.

 

Priprema za Papa test ‒ što moram učiniti prije uzimanja Papa testa?

Prije uzimanja Papa testa, u periodu od 48 do 72 sata, ne preporučuje se:

 • imati seksualni odnos ili penetrativnu masturbaciju
 • kupanje u kadi (kupke)
 • ispiranje rodnice
 • upotreba bilo kakvih vaginaleta ili vaginalnih krema.

Sve ovo može utjecati na citološku interpretaciju nalaza.

 

Koliko često treba uzimati Papa test?

U posljednjih nekoliko desetljeća dosta su se promijenili stav i preporuke koliko često treba raditi Papa test. Prije je važila preporuka da se treba raditi jednom godišnje. Sada se taj interval između dvaju Papa testova produžio.

Zašto se to promijenilo? Zašto sada nije neophodno provjeravati Papa test svake godine?

Unazad nekoliko desetljeća znanost je shvatila kako se karcinom vrata maternice razvija. Riječ je o sporom procesu. Utvrđeno je da karcinomu vrata maternice treba 10 do 15 godina da nastane. U tom periodu nastajanja, prvo su godinama prisutne dobroćudne (premaligne) promjene na Papa testu, koje prethode invazivnom karcinomu. To su tzv. cervikalne intraepitelijalne neoplazije ili skraćeno CIN. Mogu se lako ukloniti, čime se razvoj tih promjena u eventualni karcinom zaustavlja, pa je zato interval između dvaju Papa testova rastegnut na 3 godine.

Posljedica uzimanja Papa testa jednom godišnje je, s jedne strane povećanje nepotrebnih ginekoloških pregleda (koji nisu ugodni), a s druge strane to dovodi i do velikog broja dodatnih pretraga (ponavljanje Papa testa, brisevi cerviksa, kolposkopija, biopsija) i tretmana u slučaju kad je nalaz Papa testa dvojben. U praksi se pokazalo da je najveći dio tih pretraga na kraju bio nepotreban. Vi možete ići češće na kontrolu Papa testa, ali ovo je minimum koliko biste često trebali ići.

 

Kada otići na prvi Papa test?

U nekim zapadnim zemljama prvi Papa test preporučuje se napraviti s 25 godina, a u drugima s 21 godinom. Naša je preporuka sljedeća ‒ prvi Papa test optimalno je napraviti u 21. godini života.

Prvi Papa test ‒ Affidea Hrvatska

Zašto se ne preporučuje uzimanje Papa testa prije 21. godine?

Većina žena bude inficirana humanim papiloma virusima kada stupi u odnose. HPV je uzročnik većine karcinoma vrata maternice. U većini slučajeva infekcija je prolazna, a traje 1 do 2 godine. Ne uzrokuje nikakve promjene na Papa testu, što znači da je za cijelo vrijeme infekcije Papa test normalan. Karcinom vrata maternice jako je rijedak u toj dobi. Unazad 30-ak godina naši ginekolozi nisu zabilježili niti jedan slučaj.

Uzimanje Papa testa u toj dobi zato nema smisla.

Vi možete otići samo na ginekološki pregled, osobito ako imate nekakve tegobe (pojačan iscjedak, peckanje, svrbež, bolove, nepravilan menstruacijski ciklus, bolnu menstruaciju itd.), no Papa test nije neophodan svaki put kad idete na preventivni pregled ginekologu.

 

Zašto se uzimanje Papa testa preporučuje i ženama koje nisu imale spolni odnos?

Papa test preporučuje se ovim ženama iz dvaju razloga:

 • ako su imale odnos bez penetracije, bez obzira na spol druge osobe, svejedno je moguća infekcija HPV-om
 • poneki rijetki oblici karcinoma cerviksa nisu uzrokovani HPV-om.

Kod pojedinih žena, koje nisu nikada imale spolni odnos, Papa test može se uzeti posebnim, najmanjim spekulom bez oštećenja himena. U slučaju da to nije moguće, uzimamo samo jedan obrisak iz rodnice četkicom, kojom se pokupe izljuštene stanice vrata maternice u rodnici i stanice rodnice.

Papa test u poznim godinama – Affidea Hrvatska

 

Trebam li ići na Papa test nakon navršenih 65 godina?

Nije neophodno ići na Papa test nakon navršenih 65 godina ako ste posljednjih 10 godina imali jednu od sljedećih situacija:

 • 3 negativna Papa testa
 • 2 negativna testa na HPV
 • negativna 2 Papa testa + 2 testa na HPV (ACS/ ASCCP/ ASCP, 2018.).

 

Trebam li ići na Papa test ako mi je operativno uklonjena maternica?

To ovisi o više faktora.

 1. Kao prvo, ovisi o vrsti operacije. Naime, postoje dva tipa histerektomije (operativno uklanjanje maternice). Kod totalne histerektomije uklonjena je cijela maternica. Kod supracervikalne histerektomije ostavljen je vrat (cerviks) maternice, a uklonjen samo dio maternice iznad vrata maternice (tijelo ili korpus maternice).
 2. Hoćete li raditi Papa test nakon operativnog uklanjanja maternice, ovisi i o tome zašto je maternica uklonjena. Nije isto ako je uklonjena zbog, recimo, dobroćudnog mioma maternice ili zbog premalignih promjena na vratu maternice, tj. zbog CIN-a, koji je premaligna promjena.

Kod žena kod kojih je ostavljen vrat maternice, nastavlja se s probirom kao da imaju cijelu maternicu. Kod žena, kod kojih je uklonjena cijela maternica zbog premalignih promjena (naročito promjena CIN 2, CIN 3, CIS), potrebno je ponavljati Papa test. Prema nekim preporukama treba redovito raditi Papa test sljedećih 20 ili 25 godina nakon što je maternica uklonjena.

 

Papa test mi je uredan, trebam li napraviti HPV-tipizaciju?

To nije dobra ideja, osobito ako ste mlađi od 30 godina. U dobi od 21 do 29 godina starosti u svijetu se preporučuje uzimanje samo Papa testa svake 3 godine, kao testa za probir za rano otkrivanje raka vrata maternice. Ne preporučuje se uzimanje obriska vrata maternice na HPV, koji je isto test probira za rano otkrivanje raka vrata maternice. Razlog za tu preporuku je taj što je u toj dobi infekcija HPV-om najčešća, a sa druge strane, u preko 90 % slučajeva je prolazna. Obično prođe za 2 godine.

Inficirane žene ni ne znaju da imaju infekciju HPV-om jer nemaju nikakve simptome, a Papa test je sve vrijeme uredan. Testiranje na HPV će rezultirati nizom nepotrebnih novih pregleda i ponovljenih Papa testova, a na kraju će infekcija u većine tih žena proći sama od sebe.

 

Testiranje na HPV – Affidea Hrvatska

 

Spoznaja da ima HPV infekciju predstavlja stanovito psihičko opterećenje za ženu. Ovim putem nastojimo vas umiriti jer u većini slučajeva, ponavljamo ‒ HPV infekcija prolazi sama od sebe.

Kod 10 % žena, kod kojih infekcija nije prošla, već je prešla u kroničnu, počet će se pokazivati promjene na Papa testu (najčešće tzv. CIN). Zato je nepotrebno raditi testiranje na HPV u ovoj dobnoj skupini. U svakom slučaju, važno je da redovito idete na Papa test. Samo na taj način će se prepoznati predstadiji raka vrata maternice, koji su dobroćudne promjene, i prevenirati rak vrata maternice.

 

Naručite se na detaljan ginekološki pregled, u sklopu kojeg radimo i Papa test, u jednu od naših poliklinika:

Tim vrhunskih specijalista ginekologije stoji vam na usluzi.

1

16. svibnja 2024.

Papa test

Što je Papa test? Papa test je pretraga kojom se utvrđuje postojanje abnormalnih promjena na stanicama rodnice i vrata maternice. Dobio je naziv prema citologu Georgiosu Papanikolaou, koji ga je uveo u ginekološku praksu. U Hrvatskoj se uzima tzv. konvencionalni Papa test, koji podrazumijeva razmazivanja obriska rodnice i vrata maternice na staklo za mikroskopiranje. Stakalce […]