"dijaliza"

"dijaliza"
1

11. ožujka 2022.

kronična bolest bubrega – blog – Affidea Hrvatska

Zašto je kronična bolest bubrega ozbiljna bolest?

Kronična bolest bubrega (KBB) sve više postaje veliki javnozdravstveni problem. Karakterizira je poremećaj u građi te funkciji bubrega koji traje dulje od 3 mjeseca. To je stanje u kojem dolazi do polaganog smanjenja bubrežne funkcije. Danas znamo da su vodeći uzroci bubrežne bolesti dijabetes te povišen arterijski tlak. Procjenjuje se da oko 850 milijuna ljudi […]