Pregled dojki za žene iznad 40 godina – Affidea Čavka

U cilju cjelovitog očuvanja zdravlja, žene pored općeg sistematskog pregleda moraju obavljati i redovite ultrazvučne preglede dojki. Za žene sa navršenih 40 godina preporuka je učiniti mamografiju.  
Pregled dojki za žene iznad 40 godina – Affidea Čavka
Mamografija
Ultrazvuk dojki
Labaratorijska obrada CA15-3
Magnetska rezonanca MR
Cijena 500kn 600kn 2400kn
Kontaktirajte centar

  • Mamografija
  • Ultrazvuk dojki

  • Mamografija
  • Ultrazvuk dojki
  • Labaratorijska obrada CA15-3

  • Mamografija
  • Ultrazvuk dojki
  • Labaratorijska obrada CA15-3
  • Magnetska rezonanca MR