Pregled dojki za žene iznad 40 godina – Affidea Čavka

U cilju cjelovitog očuvanja zdravlja, žene pored općeg sistematskog pregleda moraju obavljati i redovite ultrazvučne preglede dojki. Za žene sa navršenih 40 godina preporuka je učiniti mamografiju.  
Pregled dojki za žene iznad 40 godina – Affidea Čavka
Mamografija
Ultrazvuk dojki
Labaratorijska obrada CA 15-3 ( tumorski marker dojke )
Magnetska rezonanca MR
Cijena kn kn kn
Kontaktirajte centar

  • Mamografija
  • Ultrazvuk dojki

  • Mamografija
  • Ultrazvuk dojki
  • Labaratorijska obrada CA 15-3 ( tumorski marker dojke )

  • Mamografija
  • Ultrazvuk dojki
  • Labaratorijska obrada CA 15-3 ( tumorski marker dojke )
  • Magnetska rezonanca MR