Pregled dojki za žene iznad 40 godina – Affidea Vita

U cilju cjelovitog očuvanja zdravlja, žene pored općeg sistematskog pregleda moraju obavljati i redovite ultrazvučne preglede dojki. Za žene sa navršenih 40 godina preporuka je učiniti mamografiju.  
Pregled dojki za žene iznad 40 godina – Affidea Vita Osnovni Premium All inclusive
Mamografija
Ultrazvuk dojki
Ultrazvuk UZV
Labaratorijska obrada CA 15-3 ( tumorski marker dojke )
Specijalistički ginekološki pregled
Ginekološki ultrazvuk
PAPA test
Cijena kn kn kn
Kontaktirajte centar

Osnovni

 • Mamografija
 • Ultrazvuk dojki

Premium

 • Mamografija
 • Ultrazvuk UZV
 • Labaratorijska obrada CA 15-3 ( tumorski marker dojke )

All inclusive

 • Mamografija
 • Ultrazvuk dojki
 • Labaratorijska obrada CA 15-3 ( tumorski marker dojke )
 • Specijalistički ginekološki pregled
 • Ginekološki ultrazvuk
 • PAPA test