Pregled dojki za žene iznad 40 godina

U cilju cjelovitog očuvanja zdravlja, žene pored općeg sistematskog pregleda moraju obavljati i redovite ultrazvučne preglede dojki. Za žene sa navršenih 40 godina preporuka je učiniti mamografiju.  
Pregled dojki za žene iznad 40 godina Standard Premium All inclusive
Mamografija
Ultrazvuk dojki
Labaratorijska obrada CA 15-3 ( tumorski marker dojke )
Specijalistički ginekološki pregled
Ginekološki ultrazvuk
PAPA test
Magnetska rezonanca MR
Cijena kn kn kn
Kontaktirajte centar

Standard

 • Mamografija
 • Ultrazvuk dojki

Premium

 • Mamografija
 • Ultrazvuk dojki
 • Labaratorijska obrada CA 15-3 ( tumorski marker dojke )

All inclusive

 • Mamografija
 • Ultrazvuk dojki
 • Labaratorijska obrada CA 15-3 ( tumorski marker dojke )
 • Specijalistički ginekološki pregled
 • Ginekološki ultrazvuk
 • PAPA test
 • Magnetska rezonanca MR