Preventivni sistematski pregled

Osim navedenoga u mogućnosti smo odraditi i dodatne pretrage i preglede i kreirati sistematski pregled ovisno o želji i potrebi svakog pojedinog korisnika kao i kolektivne sistematske preglede te posebne zdravstvene pakete koji se dogovaraju s Odjelom prodaje.
Preventivni sistematski pregled
Kompletna labaratorijska obrada – SE, KKS, GUK, AST, ALP, ALT, GGT, KREATININ, UREJA, BILIRUBIN, KOLESTEROL, TRIGLICERIDI, HDL, LDL, FE, KOMPETNA PRETRAGA URINA
Ultrazvuk abdomena
EKG
INTERNISTIČKI PREGLED
Cijena kn
Kontaktirajte centar

  • Kompletna labaratorijska obrada – SE, KKS, GUK, AST, ALP, ALT, GGT, KREATININ, UREJA, BILIRUBIN, KOLESTEROL, TRIGLICERIDI, HDL, LDL, FE, KOMPETNA PRETRAGA URINA
  • Ultrazvuk abdomena
  • EKG
  • INTERNISTIČKI PREGLED