Affidea Hrvatska | Sistematski pregledi za žene - Affidea Vita - Affidea Hrvatska Sistematski pregledi za žene - Affidea Vita - Affidea Hrvatska

Sistematski pregledi za žene – Affidea Vita

Pravo na zdravlje i ulaganje u zdravlje predstavlja bitnu odrednicu kvalitete osobnog i profesionalnog života. Sistematski pregledi omogućavaju cjelovit uvid u stanje našeg organizma, a služe u svrhu prevencije te pravovremenog otkrivanja zdravstvenih tegoba kao i bolesti. Po preporuci Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) preventivni sistematski pregled trebao bi se provoditi redovito-jednom godišnje ili barem svake dvije godine.
Sistematski pregledi za žene – Affidea Vita Osnovni Premium All inclusive
Kompletna labaratorijska obrada – SE, KKS, GUK, AST, ALP, ALT, GGT, KREATININ, UREJA, BILIRUBIN, KOLESTEROL, TRIGLICERIDI, HDL, LDL, FE, KOMPETNA PRETRAGA URINA
Mamografija
Ultrazvuk dojki
Ultrazvuk abdomena
Specijalistički ginekološki pregled
PAPA test
Ginekološki ultrazvuk
INTERNISTIČKI PREGLED
EKG
TSH, T3, T4
Ultrazvuk štitnjače
Labaratorijska obrada CA 125
Labaratorijska obrada CA15-3
Cijena 1200kn 1700kn 2400kn
Kontaktirajte centar

Osnovni

 • 604 - Kompletna labaratorijska obrada – SE, KKS, GUK, AST, ALP, ALT, GGT, KREATININ, UREJA, BILIRUBIN, KOLESTEROL, TRIGLICERIDI, HDL, LDL, FE, KOMPETNA PRETRAGA URINA
 • 290 - Mamografija
 • 781 - Ultrazvuk dojki
 • 779 - Ultrazvuk abdomena
 • 661 - Specijalistički ginekološki pregled
 • 662 - PAPA test
 • 663 - Ginekološki ultrazvuk
 • 784 - INTERNISTIČKI PREGLED
 • 785 - EKG

Premium

 • 604 - Kompletna labaratorijska obrada – SE, KKS, GUK, AST, ALP, ALT, GGT, KREATININ, UREJA, BILIRUBIN, KOLESTEROL, TRIGLICERIDI, HDL, LDL, FE, KOMPETNA PRETRAGA URINA
 • 290 - Mamografija
 • 781 - Ultrazvuk dojki
 • 779 - Ultrazvuk abdomena
 • 661 - Specijalistički ginekološki pregled
 • 662 - PAPA test
 • 663 - Ginekološki ultrazvuk
 • 784 - INTERNISTIČKI PREGLED
 • 785 - EKG
 • 782 - TSH, T3, T4
 • 780 - Ultrazvuk štitnjače

All inclusive

 • 604 - Kompletna labaratorijska obrada – SE, KKS, GUK, AST, ALP, ALT, GGT, KREATININ, UREJA, BILIRUBIN, KOLESTEROL, TRIGLICERIDI, HDL, LDL, FE, KOMPETNA PRETRAGA URINA
 • 290 - Mamografija
 • 781 - Ultrazvuk dojki
 • 779 - Ultrazvuk abdomena
 • 661 - Specijalistički ginekološki pregled
 • 662 - PAPA test
 • 663 - Ginekološki ultrazvuk
 • 784 - INTERNISTIČKI PREGLED
 • 785 - EKG
 • 782 - TSH, T3, T4
 • 780 - Ultrazvuk štitnjače
 • 795 - Labaratorijska obrada CA 125
 • 658 - Labaratorijska obrada CA15-3