Ergometrija - Affidea Hrvatska

Test opterećenja na pokretnom sagu tijekom kojeg se kontinuirano prati EKG dok pacijent hoda uz progresivno opterećenje, periodički mjeri arterijski tlak te registriraju i ocjenjuju eventualni simptomi pacijenta. Temeljna indikacija za ergometriju je procjena postojanja koronarne bolesti srca (angine pectoris), poglavito kod pacijenata koji imaju simptome bolova u prsima, lošijeg podnošenja napora, ali i kod pacijenata koji imaju višestruke faktore rizika, poglavito višegodišnju šećernu bolest (dijabetičari nerijetko imaju tzv.”tihu ishemiju” koja ne daje uobičajene simptome tj. bol u prsima,ali se može registrirati u EKG-u tijekom testa opterećenja, mada sam EKG u mirovanju može biti potpuno uredan). Ergometrija je korisna i kod procjene drugih stanja ( npr.ocjene funkcionalne sposobnosti srca kod fizički zahtjevnih zanimanja ili kod testiranja sportaša ), te uobičajena kod praćenja pacijenata sa već znanom koronarnom bolešću ( preboljelim infarktom srca ,stanjem nakon ugrađenih koronarnih potpornica (stentova) ili premosnica.