KMAT - Affidea Hrvatska

Kontinuirano mjerenje arterijskog tlaka tijekom 24 sata

Danas se smatra najboljom metodom za procjenu arterijskog tlaka jer pruža detaljne informacije o kretanju arterijskog tlaka tijekom 24 h i jedina je metoda kojom se može procijeniti noćni tlak(noćni porast tlaka ili izraziti pad predstavljaju jedan od glavnih riziko faktora za neželjene kardiovaskularne događaje –infarkt srca i moždani udar) Snimanje se provodi portabilnim tlakomjerom kojeg pacijent nosi tijekom 24 sata te svakih pola sata ili 45 minuta automatski mjeri krvi tlak i srčanu frekvenciju što se bilježi u memoriji uređaja. Tijekom nošenja pacijent vodi dnevnik u kojem bilježi aktivnosti po satima .Nakon skidanja KMAT-a analiziraju se rezultati temeljem kojih liječnik daje preporuke za daljnju terapiju. Idealno bi bilo svakom hipertoničaru barem jednom napraviti KMAT da se ustanovi spada li u skupinu pacijenata sa višim noćnim tlakom , a važan je i u praćenju lošije reguliranih pacijenata ,kao i kod osoba s “granično” povišenim vrijednostima tlaka ili kod tzv ”hipertenzije bijelih mantila”(osobe koje kod liječnika uvijek imaju povišen krvni tlak a kući uredan) da se ocijeni da li takvi pacijenti uopće trebaju antihipertenzivnu terapiju ili je riječ o psihičkoj stresnoj reakciji.

Dijagnostika tijela