Neurološki pedijatrijski pregled - Poliklinici Affidea Čavka u Zagrebu

Za sva Vaša pitanja, možete zatražiti konzultacije sa dr. Jadranka Sekelj Fureš, pedijatar, subspec. pedijatrijske neurologije.

Neuropedijatrijski pregled obuhvaća:

 • neurološki pregled djece od novorođenačke do adolescentne dobi uključujući procjenu neurorazvoja ( normalan ili abnormalan neurološki razvoj za dob djeteta)
 • dijagnosticiranje, liječenje i drugo mišljenje oko liječenja raznih neuroloških bolesti i stanja uključujući epilepsiju, epileptičkih sindroma dječje dobi, perinatalnih oštećenja mozga, neurorazvojnih poremećaja, glavobolje, cerebrovaskularnih bolesti, nasljednih metaboličkih i
 • heredodegenerativnih encefalopatija, demijelinizacijskih bolesti i neuromišićnih bolesti
 • UZV mozga

Indikacije za pregled neuropedijatra:

 • procjena neurorazvoja u djece od novorođenačke do adolescentne dobi
 • pregled djece s čimbenicima neurorizika (komplikacije trudnoće s reperkusijom na intrauterini razvoj djeteta, prijevremeno rođenje, mala porođajna težina, niski Apgar score, porođaj vakuum ekstrakcijom, medicinske komplikacije prije ili tijekom poroda)
 • dojenčad s poteškoćama sisanja i gutanja, iritabilno ili apatično novorođenče/dojenče, dojenče s neutješnim i dugotrajnim plačem, izvijanjem u luku, „prečvrsto” ili mlohavo dojenče
 • konvulzivni i nekonvulzivni napadaji u djece (uključivo febrilne konvulzije i epilepsija)
 • glavobolje
 • sinkopa (gubitak svijesti), kolaps, vrtoglavica
 • rani poremećaji komunikacije
 • poremećaj u razvoju govora
 • ADHD – hiperaktivnost s poremećajem pažnje
 • cerebralna paraliza
 • poremećaji hoda i kretanja

Dijagnostika tijela

Novosti

Saznaj više