Pregled fizijatra – specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije

Nazad
Kineziterapija- terapija bazirana na pokretu
Naprijed
Emmett tehnika

Pregled specijaliste fizijatra obuhvaća

-uzimanje anamneze

-evaluacijski pregled i procjena

-postavljanje dijagnoze

-donošenje plana liječenja i rehabilitacije

-konzultacije s fizioterapeutom

 

Ovisno o anamnezi i pregledu pacijenta, fizijatar Vam može savjetovati i preporučiti obavljanje dodatnih pretraga poput

-MR pretraga – snimanje magnetne rezonance

-RTG pretraga

-UZV pretraga mišićno-koštanog sustava

-EMNG pretrage

-Denzitometriju

-Color Doppler krvnih žila

-Indicirati pregled liječnika neke druge specijalistike

 

U našoj ustanovi možete obaviti pregled specijaliste fizijatra uz mišićno-koštani dijagnostički ultrazvuk. Dijagnostički ultrazvuk se radi kod problema i ozljeda mišića, tetiva i ligamenata.

Kada otići na pregled fizijatra?

 

Ukoliko imate:

-bolove u leđima

-bolove u zglobovima

-trnce u rukama ili nogama

-ozljedu lokomotornog sustava

-ozljede ligamenata, tetiva, mišića

-ozljede nastale u sportu

-prijeoperativna i post operativna rehabilitacija

-degenerativne bolesti