Interna medicina predstavlja granu medicine koja se bavi otkrivanjem uzroka te liječenjem bolesti unutarnjih organa i dio je ponude Affideinih centara:

U medicinskim krugovima nazivamo je „kraljicom medicine“.

 

Interna medicina – ambulanta

U ambulanti interne medicine specijalist internist:

 • u razgovoru s pacijentom uzima anamnestičke podatke o: bolestima u obitelji, prethodnim bolestima i sadašnjim tegobama pacijenta, lijekovima koje uzima, prisustvu faktora rizika za razvoj određenih bolesti itd. Važno je da pacijent donese na uvid postojeću medicinsku dokumentaciju.
 • izvodi fizikalni pregled: inspekcija, palpacija, auskultacija (stetoskopom), mjerenje visine i težine, mjerenje krvnog tlaka
 • predlaže plan daljnjih pretraga potrebnih za donošenje finalne dijagnoze kao što su: laboratorijski nalazi, radiološke pretrage, ultrazvučni pregled, CT, MRI
 • predlaže subspecijalističke preglede: kardiološki, gastroenterološki, nefrološki, pulmološki, hematološki, endokrinološki.

Uvidom u sve prikupljene informacije, specijalist internist kreira finalnu dijagnozu i predlaže plan liječenja, provodi redovite periodične kontrole pacijenta te prati uspješnost liječenja.

 

Interna medicina – pregled, preventivni/sistematski pregledi, predoperativni pregledi

U ambulanti interne medicine vrše se:

 • pregled i obrada u svrhu postavljanja dijagnoze i liječenja aktualnih tegoba
 • preventivni – sistematski pregledi: rano otkrivanje faktora rizika za razvoj kroničnih bolesti kao i preventivno djelovanje u smislu njihova sprječavanja – obično jednom godišnje
 • predoperativni pregledi: internistički pregled sastavni je dio uobičajene predoperativne procedure kod kirurških zahvata. Dijagnoza i mišljenje internista od velike je važnosti za uspjeh operativnog zahvata i život pacijenta.

Pacijent koji se sprema na operaciju obavlja laboratorijske pretrage krvi i urina, te ovisno o zahvatu RTG snimanje srca i pluća, EKG itd. S gotovim nalazima dolazi na pregled i mišljenje internista ili sve spomenute pretrage, kao i pregled, može obaviti u Affidei.

 

Interna medicina – subspecijalnosti

Subspecijalnosti interne medicine su:

 

Interna medicina - 3 Affidea poliklinike: Affidea Vita, Affidea Čavka, Affidea Sveti Rok

 

Treba li se pripremiti za internističku pretragu?

Ako je predviđeno vađenje krvi u laboratoriju, pacijent treba doći natašte, a preporučljivo je tijekom dana ili dan ranije jesti kuhanu i nemasnu hranu. Pacijent može piti vodu, nezašećereni čaj te treba nastaviti uzimati lijekove ako je u terapiji. U slučaju UZV dijagnostike, preporučuje se izbjegavati hranu koja napuhuje zato što zrak u crijevima ometa kvalitetnu dijagnostiku.

 

Interna medicina u Affidei

U našim poliklinikama rade vrsni internisti s dugogodišnjim kliničkim iskustvom u subspecijalističkim granama. Kod nas možete obaviti:

 • nefrološki pregled
 • pulmološki pregled
 • kardiološki pregled
 • gastroenterološki pregled.

Izvodimo brojne dijagnostičke pretrage.