Uvijeti zakazivanja termina - Affidea Hrvatska

Uvijeti zakazivanja termina

Molimo Vas da prethodno zakazivanju termina za pretregu pažljivo pročitate ove Uvjete. Ako imate bilo kakvih nedoumica ili pitanja vezanih za ove Uvjete, molimo Vas da kontaktirate naš tim za odnose s klijentima na telefon: + 385 (1) 6390-650, fax: + 385 (1) 6390-660 ili putem e-maila: info@Affidea.hr

UVOD

Dobrodošli u Affidea-ov dio Portala koji se odnosi na Uvjete korištenja aplikacije za zakazivanje termina pretrage putem interneta (u daljem tekstu Uvjete). Uvjeti korištenja aplikacije za zakazivanje putem internet, zajedno s informacijama koje se pojavljuju u Formularu za zakazivanje termina pretrage i Uvjetima korištenja Portala koji su svaki ovime integrirani u ugovor (i zajedno čine “Uvjete”), predstavljaju pravovaljani i obvezujući ugovor između Vas i Affidea-ovih Poliklinika.

Uz ove Uvjete, prihvaćate i preporuke te upute koje će se za pojedine pretrage za koje zakazujete termin povremeno objavljivati na ovom Portalu ili će Vam ih Affidea poslati na neki drugi način, npr. poštom ili e mailom.

Molimo primite na znanje da zakazivanjem termina za pretragu putem ovog Portala, pristajete na Uvjete koji su ovdje navedeni te na procesuiranje Vaših informacija (uključujući i osobnih podataka) kako je to opisano u ovim Uvjetima i u našoj Zaštiti privatnosti.

Uz navedeno, garantirate nam da su svi podaci koje ste nam pružili točno, potpuni i ažurirani.

Ove Uvjete možemo ažurirati s vremena na vrijeme. Prema tome, trebali biste redovito provjeravati ovu stranicu kako biste primijetili bilo kakve promjene koje smo možda napravili u ovim Uvjetima. Promjene u Uvjetima primjenjivati će se na termine pretraga koji su zakazani nakon što su revidirani Uvjeti objavljeni.

OPIS USLUGA

Affidea Vam pruža mogućnost zakazivanja termina pretrage putem ovog Portala, međutim, Affidea Vam ne može jamčiti da će Vam zakazivanjem termina pretrage putem ovog Portala usluga i biti pružena.

UGOVOR IZMEĐU AffideaA I VAS

Obvezujući ugovor između Affideaa i Vas koji proizlazi iz ovih Uvjeta biti će generiran nakon što dovršite i pošaljete Formular za zakazivanje termina pretrege te nakon što Affidea procesuira i prihvati Vaš zahtjev. Ako Vaš zahtjev za zakazivanje termina pregleda bude prihvaćen, Affidea će putem e-maila potvrditi to prihvaćanje.

OVIME PRIHVAĆATE

Prihvaćate činjenicu da je ovaj Portal omogućio isključivo pomoć prilikom zakazivanja ili otkazivanja termina pregleda i potvrđujete i prihvaćate slijedeće:

imate više od 18 godina i posjedujete odgovarajuća prava i sposobnosti za sklapanje ovoga Ugovora;

termin pregleda zakazati ćete u skladu sa svim uvjetima navedenima u ovim Uvjetima, kao i drugim uputama koje bi s vremena na vrijeme mogle biti objavljivane na ovom Portalu ili bi Vam mogle biti poslane putem e-maila ili pošte;

nepoštivanje i kršenje uvjeta iznesenih u ovim Uvjetima ili ostalih uputa koje bi se s vremena na vrijeme mogle objavljivati na Portalu značiti će, u skladu s primjenjivim zakonom i ovim Uvjetima, raskid Ugovora i posljedično otkazivanje Vašeg zakazanog termina pretrage.

ovaj ćete Portal koristiti samo u svrhu zakazivanja legitimnih pretraga; i

može Vas se kontaktirati putem broja telefona koji ste upisali u Formular za zakazivanje pretrage te pristajete na takav oblik kontaktiranja.

ZAKAZIVANJE TERMINA PRETRAGE

Jednom kada ste registrirali svoje detalje na Affidea Portalu te kada ste se zakazali termin pretrage putem ovog Portala, poslati ćemo Vam e-mail kojim primamo na znanje Vaš zahtjev. Ovo primanje na znanje ne implicira i prihvaćanje Vašeg zahtjeva, koji predstavlja ponudu za nabavu termina pretrage.

Ako se odlučite na zakazivanje termina pretrage putem ovog Portala, možda ćete biti zamoljeni da pružite određene informacije (na stranici Detalji za zakazivanje termina za pretragu ili nekim drugim putem). Naši Uvjeti privatnosti definiraju na koji način koristimo bilo kakve privatne podatke koje nam pružite. Pružanjem tih informacija jamčite da točni, potpuni i ažurirani. Zakazivanjem bilo kojeg takvoga pregleda obavezujete se platiti sve troškove prema važećem cjeniku iz razdoblja kada je termin zakazan.

Affidea zadržava pravo odbiti bilo koji zahtjev za zakazivanje termina pretrage iz bilo kojeg razloga. Termini pretrage mogu biti odgođeni ili otkazani, uključujući slučajeve kada Affideau nisu pružene točne informacije i/ili kada je Affidea iz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti kontaktirati osobu koja je zakazala termin pretrage i/ili primarnog nosioca zdravstvenog osiguranja za kojega je termin zakazan.

PLAĆANJE

Cijene su podložne promjenama bez prethodne najave.

OTKAZIVANJE

Ako iz bilo kojeg razloga želite otkazati zakazani termin pretrage, to možete učiniti pisanim putem na e-mail adresu info@Affidea.hr, unutar 7 radnih dana nakon primitka našeg e-maila kojim potvrđujemo prihvaćanje Vašeg zahtjeva za zakazivanje termina pretrage.

ŽALBE

Ako nam želite pružiti povratnu informaciju o svojem iskustvu s Affideaovim zdravstvenim programom ili ako imate razloga za žalbu, molimo Vas da nas kontaktirate telefonskim putem. Ako ste i dalje nezadovoljni, molimo Vas da uputite pismenu žalbu na e-mail adresu info@Affidea.hr te da specificirate svoju želju da se žalba podigne na višu instancu Affidea uprave.

ODRICANJE JAMSTVENE ODGOVORNOSTI

Ovaj Portal i usluge koje su njemu dostupne predstavlja alat za omogućavanje komunikacije između Affideaa i onih korisnika koji žele zakazati termin pretrage putem njega.

Affidea je ovaj Portal objavio po načelu “uzeti u stanju u kakvoj jest”. Affidea se u najvećoj mogućoj zakonskoj mjeri odriče svake jamstvene odgovornosti, bilo izričite ili impcirane.

Iako je u razumnoj mjeri vođena briga kako bi se osigurala točnost informacija sadržanih na ovom Portalu, Affidea ne može biti odgovoran za netočnosti koje su na njemu sadržane. Ovime primate na znanje da svako oslanjanje na informacije preuzete s ovog Portala poduzimate na vlastitu odgovornost.

Niti Affidea, niti itko s njime u vezi, ne pružaju jamstvo niti tvrde kako će ovaj Portal i zasebni dijelovi te funkcionalnosti sadržani na njemu biti neprekidno dostupni i lišeni grešaka, da će greške biti uklonjene ili da Portal ili serveri koji omogućavaju njegovo postojanje ne sadrže viruse ili druge štetne komponente.

Affidea ne može jamčiti za rezultate i posljedice bilo kojeg oblika korištenja materijala sadržanih na ovom Portalu ili na web stranicama trećih strana kojima se može pristupiti putem ovog Portala.

Iako je pristup ovom Portalu moguć diljem svijeta, nisu svi produkti i usluge navedeni ili spomenuti na Portalu dostupni na svim zemljopisnim lokacijama. Affidea zadržava diskrecijsko pravo ograničavanja pružanja usluga bilo kojoj osobi ili zemljopisnoj odrednici prema vlastitoj želji. Bilo koja ponuda za bilo koji produkt ili uslugu koja je napravljena u ili putem ovog Portala ništavna je tamo gdje je zabranjena.

Molimo primite na znanje da niti jedan savjet ili informacija primljena putem ovog Portala ne predstavlja bilo koji oblik  jamstva koji nije izričito naveden u ovim Uvjetima.

Sve navedeno ne utječe na našu odgovornost za smrt ili ozljede proizašle iz našeg nemara, niti našu odgovornost za prijevaru ili lažno predstavljanje, niti bilo koju drugu odgovornost koja ne može biti isključena ili ograničena pod primjenjivim zakonskim aktom. Ova se ograničenja primjenjuju do najveće moguće mjere dozvoljene zakonom.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Ovime izričito primate na znanje i prihvaćate da (do najveće mjere dozvoljene zakonom) nećemo biti odgovorni za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posebnu, posljedičnu, isključivu ili materijalnu štetu, kao ni za bilo koji oblik štete općenito, što uključuje, ali nije ograničeno na, štete zbog gubitka dobiti, ugleda, koristi, podataka ili drugih nematerijalnih gubitaka (čak i kada smo savjetovani da takva mogućnost postoji) koji bi proizašli ili bili uzrokovani slijedećim:

korištenje ili nemogućnost korištenja Portala ili sustava za zakazivanje termina pretrage putem Portala

korištenje bilo kojeg sadržaja ili drugih materijala s ovog Portala ili bilo koje druge web stranice do koje ste došli putem poveznice s ovoga Portala

trošak nabave zamjenske robe i usluga kao rezultat bilo kojih dobara, informacija, podataka ili usluga dobivenih ili kupljenih ili primljenih poruka ili transakcija unesenih u ili iznesenih iz ovog Portala

neautorizirani pristup ili preinaka Vaših prijenosa ili podataka

izjave ili postupanje bilo koje treće strane na ovom Portalu

usluge Affideaa koje se nalaze na i/ili se prodaju putem ovog Portala; ili bilo koje druge stvari u svezi s ovim Portalom

Affidea za Vama ukupno načinjenu štetu bilo koje vrste ni u kojem slučaju ne može snositi odgovornost koja će prijeći iznos kojeg ste platili Affideau u svezi Vašeg zakazivanja termina pretrage. Točnost podataka na ovom Portalu nije zajamčena i ne predstavlja poslovni ili savjet bilo koje druge prirode te je podložan promjenama pa prema tome Affidea ne može prihvatiti odgovornost za bilo kakve gubitke, štetu ili trošak koji proizlazi iz korištenja ovih informacija.

Ovi uvjeti ne utječu na Affideaovu odgovornost za smrt ili ozljede nastale uslijed nemara.

RAZNO

Ovi Uvjeti (uključujući i Uvjete privatnosti i, tamo gdje su primjenjivi, Uvjete korištenja Portala), predstavljaju potpuni ugovor između Vas i Affideaa te su mjerodavni za Vaše zakazivanje termina pretrage putem ovog Portala, a nadilaze bilo koji prijašnji dogovor između Vas i Affideaa.

Nemogućnost Affideaa da primijeni bilo koje pravo ili odredbu iz ovih Uvjeta ne predstavlja odricanje od tih prava ili odredbi.

Ako bilo koja odredba ovih Uvjeta od strane nadležnog suda bude proglašena nevažećom, strane svejedno pristaju i slažu se da sud treba primijeniti učinak namjera strane na način na kakav su opisane u ovim Uvjetima te da ostale odredbe ovih Uvjeta ostaju na snazi i primjenjuju se.

Ove Uvjete potrebno je primjenjivati u skladu s pozitivnim zakonima Republike Hrvatske. U slučaju spora, nadležni su isključivo sudove i u Republici Hrvatskoj.