Izjava za otkrivanje podataka- Poliklinika Kalajžić