KKS, SE; Urin – test traka, GUK, Bilirubin, Urea, Urati, Kreatinin, ALT, AST
GGT, Kolesterol, Trigliceridi, Uzimanje venske krvi i obrada