Kardiološki pregled - Affidea Hrvatska

Kada i zašto je potreban kardiološki pregled?
Pacijentima koji imaju simptome kao što su zamaranje ,nedostatak zraka, pritisak i bolovi u prsima, preskakanje ili lupanje srca, oticanje nogu ili od liječnika zamijećen srčani šum pri auskultaciji srca. Također kod napravljenih pretraga gdje je prikazana uvećana srčana sjena na rendgenskoj snimci srca ili promjene u ambulantno urađenom EKG-u koji mogu upućivati na srčanu bolest, a do sada nije rađena kardiološka obrada.
Pacijentima sa već znanom srčanom bolešću u svrhu redovnog ili vanrednog (kod pogoršanja simptoma) praćenja.
Osobama koje nemaju znakova ni simptoma srčane bolesti ali žele provjeriti stanje kardiovaskularnog sustava. Poglavito se preporuča osobama koje su izložene pojačanim fizičkim naporima kao što su sportaši, osobama sa riziko faktorima za kardiovaskularne bolesti, kao što su povišeni krvni tlak, šećerna bolest, pušenje, povišene razine masnoća u krvi, kod osoba sa anamnezom srčanih bolesti kod bliskih srodnika u mlađoj životnoj dobi.
Kod ocjene radne sposobnosti kod određenih zanimanja.
Kod drugih indikacija postavljenih od strane liječnika kao što su procjene i praćenja “snage” srca-ejekcijske frakcije lijeve klijetke kod onkoloških pacijenata koji se podvrgavaju terapiji potencijalno toksičnoj za srčani mišić, neinvazivne procjene plućne hipertenzije i drugih indikacija po ocjeni liječnika.

Kako pregled izgleda?

Pregled započinje anamnezom tj. razgovorom liječnika i pacijenta u kojem se detaljno prikupljaju podatci o sadašnjim smetnjama kao i ranijim bolestima, o tjelesnim funkcijama i navikama, o lijekovima koje pacijent uzima i eventualnim ranijim alergijama na lijekove, kao i o značajnim bolestima kod bliskih članova obitelji. Veoma je važno da na prvi pregled donesete svu medicinsku dokumentaciju koju posjedujete kao i terapiju–lijekove ako ih uzimate kako bi se što kvalitetnije stekao uvid u Vaše zdravstveno stanje te odredio daljnji dijagnostički i terapijski plan. Iz toga slijedi klinički pregled po standardnom protokolu (opći status, mjerenje krvnog tlaka, auskultacija srca i pluća, palpacija abdomena, pregled udova). Nakon toga se radi 12 kanalni EKG i ultrazvuk sca.
Na kraju se obavlja detaljan razgovor sa pacijentom, pojašnjenje nalaza i preporuka za eventualne daljnje pretrage i terapiju što se sve zabilježi i u pisanom nalazu kojeg pacijent dobiva na kraju pregleda.

SPECIJALISTIČKI PREGLED 300

KONTROLNI SPECIJALISTITČKI PREGLED 200

KONZULTACIJE 100

EKG 280

UZV SRCA 400

SPECIJALISTIČKI PREGLED + EKG 300

SPECIJALISTIČKI PREGLED + EKG+UZV SRCA 600

SPECIJALISTIČKI PREGLED +EKG +UZV SRCA + HPLTER ILI ERGOMETRIJA 800

HOLTER EKG-A 450

HOLTER TLAKA 450

ERGOMETRIJA 400

SPIROMETRIJA 100

Dijagnostika tijela