TEST TRAKA – Kem. Pregled TT
SED – Sediment, mikrosk.
UK – Urinokultura
FOSFOR U 24H URINU
Ca/24h – Kalcij u 24H mokraći
P – Fosfati u 24h mokraći