Što je pregled urologa ?

Urološki pregled je pregled specijaliste urologa. Pregled urologa sastoji se od uvida u anamnezu pacijenta:

  • Preboljele bolesti, raniji operativni zahvati, lijekovi koje pacijent uzima
  • Simptomi povezani s urološkim bolestima i smetnjama mokrenja (šećerna bolest, kardijalne bolesti), noćno mokrenje

Urološki pregled sastoji se od palpacije abdomena, bubrežnih loža, ingvinalnih kanala, pregleda spolovila, testisa i prostate digitorektalnim pregledom

Kada je potrebno obaviti pregled urologa?

  • Svaki muškarac mlađi od 40 godina trebao bi učiniti urološki pregled, a pregled prostate potrebno je učiniti nakon navršenih 40 godina (otkrivanje karcinoma prostate).
  • Sve žene i muškarci koje primjete krv u mokraći bez simptoma trebju se odmah javiti urologu zbog otkrivanja uzroka krvarenja
  • Svaki muškarac koji je napipao na testisima novotvorevinu, kvržicu osoboito kod mlađih dobnih skupina
  • Sve trudnice koje se u dječjoj dobi operirane zbog urogenitalnih anaomalija ili su iste dijagnosticirane