Što je pregled urologa ?

Urološki pregled je pregled specijaliste urologa. Pregled urologa sastoji se od uvida u anamnezu pacijenta:

  • Preboljele bolesti, raniji operativni zahvati, lijekovi koje pacijent uzima
  • Simptomi povezani s urološkim bolestima i smetnjama mokrenja (šećerna bolest, kardijalne bolesti), noćno mokrenje

Urološki pregled sastoji se od palpacije abdomena, bubrežnih loža, ingvinalnih kanala, pregleda spolovila, testisa i prostate digitorektalnim pregledom

Kada je potrebno obaviti pregled urologa?

  • Svaki muškarac mlađi od 40 godina trebao bi učiniti urološki pregled, a pregled prostate potrebno je učiniti nakon navršenih 40 godina (otkrivanje karcinoma prostate).
  • Sve žene i muškarci koje primjete krv u mokraći bez simptoma trebju se odmah javiti urologu zbog otkrivanja uzroka krvarenja
  • Svaki muškarac koji je napipao na testisima novotvorevinu, kvržicu osoboito kod mlađih dobnih skupina
  • Sve trudnice koje se u dječjoj dobi operirane zbog urogenitalnih anaomalija ili su iste dijagnosticirane
Sveti Rok Vita
Specijalistički pregled 400 kn 400 kn
Kontrolni specijalistički pregled 300 kn 300 kn
Konzultacije 200 kn 200 kn