Što je pregled urologa ?

Urološki pregled je pregled specijalista urologa, koji se sastoji od:

  • preboljene bolesti, ranijih operativnih zahvata, lijekova koje pacijent uzima
  • simptoma povezanih s urološkim bolestima i smetnjama mokrenja (šećerna bolest, kardijalne bolesti), noćno mokrenje

Urološki pregled sastoji se od palpacije abdomena, bubrežnih loža, ingvinalnih kanala, pregleda spolovila, testisa i prostate digitorektalnim pregledom.

Kada je potrebno obaviti pregled urologa?

  • Svaki muškarac mlađi od 40 godina trebao bi obaviti urološki pregled, a pregled prostate potrebno je učiniti nakon navršenih 40 godina (otkrivanje karcinoma prostate).
  • Sve žene i muškarci koje primijete krv u mokraći bez simptoma trebaju se odmah javiti urologu zbog otkrivanja uzroka krvarenja.
  • Svaki muškarac koji je napipao na testisima novotvorevinu, kvržicu osobito kod mlađih dobnih skupina.
  • Sve trudnice koje su u dječjoj dobi operirane zbog urogenitalnih anaomalija ili su iste dijagnosticirane.