AFP – Alfa-1-feto protein
CA 15-3
CA 19-9
CA 125
CEA – Karcinoembrionalni ag.
PSA – Prostata specifični ag.
FPSA – Slobodni PSA
CYFRA 21-1 – Citokeratinski fragment 19
Ca 72-4
NSE