Neurodinamika je realativno novo područje manualne fizioterapije. Možemo dati jednostavnu i kratku definiciju te ustvrditi da se radi o manualnoj fizioterapiji za periferne živce.Svrha terapije je poboljšanje mehaničkih i neurofizioloških funkcija perifernih živaca. To se najčešće postiže dekompresijom i razbijanjem priraslica.

Osnivači neurodinamike priznati su australski fizioterapeuti: Michael Shacklock i David Butler. Svoj neourodinamički pristup temelje na istraživanjima čuvenog neurobiologa. Dr. Alf Breig svoja je istraživanja sabrao u knjigu “Biomechanics of the nervous system“.

Ovom tehnikom utječemo na bol mehaničkom terapijom:

 1. živčanog tkiva
 2. neživčanog tkiva (mišićnokoštana okolina živca).

Po čemu je neurodinamika specifična?

Bavi se:

 • diferencijalnom dijagnostikom bolova i problema mišićnokoštanih i neuralnih struktura
 • procjenom i terapijom perifernog živčanog sustava ( od korijena do završetka).

Ovdje se radi diferencijalna dijagnostika mišićnokoštanih bolova od bolova uzrokovanih oštećenjem donjeg motornog neurona. te procjenom i terapijom perifernog živčanog sustava. Neurodinamika nam, kao dijagnostičko-terapijska metoda, omogućava otkrivanje uzroka bola tj. javlja li se bol zbog pritiska na živac ili ne. Ako ustvrdimo da se radi o pritiksu na živac, fokusiramo se da uočimo radi se se o pritisku u području kralježnice ili periferno.

 

Kome se preporučuje neurodinamika?

Primjenu ove učinkovite tehnike preporučujemo pacijenatima koji imaju problema s lokomotornim sustavom – s neuralnom komponentom. Naime, pritisak na živac izaziva bol te dovodi do upale i senzacija poput:

 • trnjenja
 • gubitka osjeta.

Imate li bolovi duž noge ili ruke? Možda razlog leži u živcu. Zašto? To se događa kada neka živčana vlakna ne kližu jedno među drugim ili među mišićima, krvnim žilama i ostalim mekim strukturama. Takva situacija dovodi do upale te jakih, nesnosnih bolova pri kretanju ili hvatanju.

Koja je prednost neurodinamike?

Prednost ove tehnike leži u činjenici da se problem identificira vrlo rano u akutnoj fazi te se odmah počinje s terapijom kako bi se rezultati mogli brže postići.

Mehanoosjetljivost

Disfunkciju perifernog živca može izazvati pritisak:

 • diska
 • kosti
 • zgloba
 • mišića
 • ligamenta
 • priraslica.

Neurodinamika – postupak

 1. Fizioterapeut koristi posebne testove kako bi otkrio uzrok problema te mjesto pritiska na živac. Testiranje pojedinih živaca radi se različitim pokretima i hvatovima.
 2. Terapija podrazumijeva primjenu specifičnih vježbi namijenjenih zahvaćenom živcu te pozicioniranje pacijenta kako bi se oslobodio pritisak na živac te smanjila tenzija živca. Na taj način živcu se omogućuje slobodno klizanje te se uspostavlja brža i bolja opskrba krvlju. Trnci i bolovi nestaju zahvaljujući ovoj tehnici. Poboljšava se funkcija lokomotornog sustava.
 3. Naši fizioterapeuti educiraju pacijenta kako kod kuće pravilno prakticirati ove vježbe kako bi sami mogli utjecati na smanjenje tegoba i popraviti si kvalitetu života.

Testovi neurodinamike

Testovi podrazumijevaju pokrete ekstremiteta i trupa koje fizioterapeut izvodi na pacijentu, što znači da pacijent nije samostalno aktivan. Što se želi postići testovima neurodinamike? da
Mehanička stimulacija i pomicanje živčanog tkiva kako bi fizioterapeut dobio točnu informaciju o mobilnosti i osjetljivosti na mehanička opterećenja.
Procjena i terapija provode se sljedećim testovima:

 • SLR test
 • slump test
 • test tibialisa, peroneusa ili suralisa
 • test medianusa, radialisa ili ulnarisa.

Bole li vježbe neurodinamike?

Ne morate se brinuti, naše vježbe neurodinamike u potpunosti su bezbolne i pacijentima ne predstavljaju napor. Vježbe podrazumijevaju pokretanje ekstremiteta u određenom:

 • položaju
 • amplitudi pokreta
 • brzini pokreta.

Fizioterapeuti provode specifične vježbe:

 • ”vježbe otvarača”
 • ”vježbe klizača”
 • ”vježbe zatvarača”…

Kada se primjenjuje neurodinamika?

Neurodinamika se primjenjuje kod:

 • protruzija i ekstruzija diska
 • stenoze vertebralnog kanala
 • sindroma karpalnog kanala
 • sindroma piriformisa
 • ozljeda nakon kojih nastane kompresija na živac – prijelomi, uganuća, natučenja
 • nakon operacija koje za posljedicu imaju kompresiju na živac.

Kako se krećemo, tako mišićnokoštani sustav utječe na živčani sustav kojeg okružuje, što se manifestira mehaničkim i fiziološkim reakcijama živčanog tkiva.

Mehaničke reakcije su:

 • klizanje
 • kompresija živca
 • napinjanje živca.

Fiziološke reakcije su promjene unutar:

 • živčane mikrocirkulacije
 • aksonalnog transporta
 • protoka impulsa.

U Poliklinici Sveti Rok možete obaviti pregled specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije te dobiti fizioterapeutsku procjenu.

 

Neurodinamika u Poliklinici Affidea Sveti Rok

U našoj zagrebačkoj poliklinici pružamo svojim pacijentima:

 • kompletnu dijagnostiku
 • terapiju i rehabilitaciju akutnih i kroničnih ozljeda.

Fizikalna terapija i rehabilitacija u Affidei, svojim mnogobrojnim tehnikama pruža vam ugodniji i kvalitetniji život bez bolova. Krećite se i obavljajte samostalno svoje svakodnevne aktivnosti. Djelujemo na smanjenje ili nestanak bolova kod:

 • Lumboischialgije
 • Cervicobrachialnog sindroma
 • sindroma carpalnog kanala…

Naručite se na pregled. Stojimo vam na usluzi.