Magnetska rezonanca artrografija minimalno je invazivna radiološka metoda slojevitog slikovnog prikaza željenog zgloba. Za nju je neophodna indikacija specijalista s ciljanim kliničkim upitom:
• ortopeda
• traumatologa
• fizijatra.
Magnetska rezonanca = MRI (eng. MRI magnetic resonance imaging)

Uvriježeni su još naziv magnetna rezonancija i skraćenica MR.

Razlika između standardnog MR snimanja i MR artrografije

Za razliku od standardnog MR snimanja, MR artrografija zahtijeva injiciranje kontrastnog sredstva u zglob prije snimanja na MR uređaju.

Kontrastno sredstvo injicira se u područje zgloba iglom uz upotrebu anestetika te pod kontrolom rendgenskog uređaja, CT uređaja ili ultrazvuka. U Poliklinici Čavka koristimo ultrazvuk.

Utječe li magnetska rezonanca artrografija nepovoljno na zdravlje?

U Poliklinici Čavka aplikaciju kontrasta radimo pod kontrolom ultrazvuka, čime se izbjegava potencijalno štetno djelovanje rendgenskog zračenja.

Mogući rizici procedure vrlo su rijetki:

· alergijske reakcije na kontrastno sredstvo

· postproceduralno krvarenje u zglob

· infekcija zgloba.

Apsolutna kontraindikacija za MR artrografiju je anamnestički podatak alergije na gadolinijsko kontrastno sredstvo. Relativna kontraindikacija je hemoragijska dijateza.

Tko je kandidat za pretragu MR artrografija?

Kada ortoped, traumatolog ili fizijatar procjene da je ova pretraga neophodna, pacijenta se upućuje na magnetsku rezonancu artrografije.

Može se primjenjivati i kod inače osjetljivih skupina kao što su trudnice, uz napomenu da se ne preporučuje u prvom tromjesečju radi sigurnosti ploda. Izvodi se kada je pretraga apsolutno indicirana te njezina korist premašuje eventualno štetno djelovanje na plod (koje do sad nije znanstveno potvrđeno).

Kome se ne preporučuje magnetska rezonanca artografija?

S obzirom na to da nema dovoljno kliničkog iskustva, ne savjetujemo intraartikularnu aplikaciju Artirema (intraartikularno kontrastno sredstvo koje koristimo) kod djece i osoba mlađih od 18 godina.

Ako je potrebno da se magnetska rezonanca artrografija radi kod dojilja, savjetujemo prekid dojenja na 24 h nakon injiciranja kontrasta jer za sad nema sigurnih dokaza da se Artirem ne izlučuje u mlijeko.

Potrebno je razmotriti pojedina stanja koja su kontraindikacija za snimanje MR uređajem kao što su:

· ugrađeni srčani elektrostimulatori

· pojedine vaskularne klipse

· infuzijske pumpe

· kohlearni implantati

· stimulatori živaca

· metalna strana tijela.

magnetska rezonanca artrografija

Zašto se i kada radi magnetska rezonanca artrografija?

Magnetska rezonanca artrografija često se indicira:

· nakon učinjenog MR snimanja koje nije dalo odgovor na klinički upit, a evidentne su tegobe i ispad funkcije kod pacijenta

· kao prva metoda oslikavanja kada liječnik posumnja na neku od dijagnoza kod koje je jasniji prikaz artrografijom – bilo da su očekivane promjene ili ozlijeđene strukture toliko male, da su teško vidljive konvencionalnim snimanjem magnetskom rezonancijom.

Kako se radi magnetska rezonanca artrografija?

Obavlja se uređajem za magnetsku rezonanciju nakon intraartikularnog injiciranja kontrastnog sredstva.

Distenzijom zgloba kod artrografije razmaknu se meka tkiva, distendiraju se strukture, a kontrastno sredstvo ispunjava eventualna oštećenja, te ih tako čini jasno vidljivima.

Nakon završene pretrage pacijent se može vratiti svojim normalnim aktivnostima bez ikakvih ograničenja.

Važna napomena

Ponekad se magnetska rezonanca artrografija pogrešno naziva MR zgloba s kontrastom, pa se pacijenti tako i upućuju u našu ustanovu.

Pojasnit ćemo razliku.

MR snimanje s kontrastom označava snimanje uređajem za magnetsku rezonanciju nakon INTRAVENSKOG davanja kontrasta, što se u literaturi zove indirektna artrografija, koja prema dosadašnjoj literaturi nema veliki dijagnostički benefit, te ju kao takvu u našim centrima ne prakticiramo. Intravensku aplikaciju kontrasta u muskuloskeletnoj radiologiji radimo kod pojedinih ekspanzivnih i upalnih procesa, na indikaciju nadležnog specijalista radiologije.

magnetska rezonanca artrografija

Što sve može snimati magnetska rezonanca artografija?

Najčešće se radi magnetska rezonanca artrografija:

RAMENA:

· kod instabiliteta ramena (prikaz labruma, glenohumeralne artikulacijske hrskavice, rupture kapsule)

· prikaz rupture mišića rotatorne manžete (pogotovo nakon ranije reparacije)

KUKOVA:

· kod femoroacetabularnog sraza (FAI)

· prikaz rupture labruma

GLEŽNJA:

· prikaz rupture ligamenata

· ozljede hrskavice, osteohondralne lezije

· detekcija slobodnih zglobnih tijela

· sindromi sraza

KOLJENA:

· prikaz integriteta repariranog meniska

LAKTA:

· prikaz rupture ligamenata i kapsule

· detekcija slobodnih intraartikularnih tijela

· osteohondralne lezije

 

Magnetska rezonanca artrografija u Affidei

Obratite nam se s povjerenjem. U Affidei Hrvatska rade stručnjaci s dugogodišnjim iskustvom u pružanju ove vrste pretrage.

Možete se naručiti u jednoj od naših poliklinika:

· Affidea Čavka, Zagreb

· Affidea Sveti Rok, Zagreb

· Affidea Kalajžić, Split.

U Poliklinici Affidea Kalajžić protokol se razlikuje od protokola u drugim dvjema poliklinikama. Procedura podrazumijeva apliciranje kontrasta pod kontrolom C luka, za razliku od protokola u zagrebačkim poliklinikama, Affidea Čavka i Affidea Sveti Rok, gdje se izvodi pod kontrolom ultrazvuka.