Sistematski pregledi predstavljaju metodu praćenja zdravlja ljudi svih dobnih skupina, a služe da bismo otkrili poremećaje i bolesti na osnovi kojih specijalisti pojedinih grana medicine mogu donijeti dijagnozu te predložiti optimalan plan terapije. Affidea Hrvatska proširila je uslugu preventivnih pregleda na još jednu polikliniku u Zagrebu. Sistematski pregledi u Poliklinici Affidea Čavka, kao i svi sistematski pregledi, spadaju u preventivnu medicinu.

 

Koliko često treba raditi sistematski pregled?

Ako slijedite preporuku Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), preventivni sistematski pregledi trebaju se provoditi jednom godišnje ili barem svake 2 godine. U Hrvatskoj još uvijek velik dio populacije nije razvio svijest o redovitom sistematskom pregledu. Učestalost sistematskih pregleda može ovisiti o sljedećim faktorima: uvjetima i načinu rada, življenja te izloženosti rizicima. Ako su neki pacijenti u rizičnim skupinama tada se preporučuje i češće raditi sistematske preglede – 2 pregleda godišnje u razmaku od 6 mjeseci.

 

Osnovni sistematski pregledi u Poliklinici Affidea Čavka za muškarce i žene

Novitet u Poliklinici Affidea Čavka u Zagrebu predstavljaju:

 • sistematski pregled za žene
 • sistematski pregled za muškarce.

Za obje ciljne skupine pripremili smo identične pretrage u Osnovnom paketu, ali i dodatne koje su specifične za svaki spol u paketu Osnovni plus.

 

Sistematski pregledi u Poliklinici Affidea Čavka – osnovne pretrage i dijagnostika

U Osnovni paket kako za muškarce tako i za žene spadaju sljedeće usluge:

 • laboratorijske pretrage krvi i urina
 • dijagnostika: UZV abdomena, UZV štitnjače, EKG u mirovanju te spirometrija
 • pregled specijalista interne medicine
 • zaključni nalaz pregleda u pisanom obliku.

Poželjno je da pacijenti donesu svoju medicinsku dokumentaciju – povijest bolesti te popis lijekova koje uzimaju. Isto tako, ako u obitelji postoji povijest određene bolesti, bez obzira boluje li pacijent od nje ili ne, o tome je potrebno obavijestiti specijalista.

 

Dodatne usluge – sistematski pregled u Poliklinici Affidea Čavka

Usluge koje se razlikuju među paketima za muškarce i žene prilagođene su prema spolu.

Dodatna usluga može se dobiti u Osnovnom paketu plus:

 • za žene UZV dojke
 • za muškarce UZV prostate i PSA (tumorski biljeg).

 

Tko se može naručiti na pregled?

Na sistematski pregled mogu se naručiti privatne osobe, ali isto tako, i tvrtke koje se brinu o zdravlju svojih zaposlenika mogu rezervirati termin za sistematski pregled.

Sistematski pregledi u Poliklinici Affidea Čavka za muškarce i žene

PAKET MUŠKARCI
Osnovni preventivni paket
 • LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA:
 • Laboratorijske pretrage: KKS, GUK, bilirubin, ALT i AST, GGT, ALP, kreatinin, ukupni kolesterol, HDL, LDL, trigliceridi, mokraćna kiselina, urin sa sedimentom, TSH, kalij, željezo
 • DIJAGNOSTIKA
 • UZV abdomena
 • UZV štitnjače
 • EKG u mirovanju
 • Spirometrija
 • SPECIJALISTIČKI PREGLEDI
 • Pregled liječnika specijaliste interne medicine
 • Zaključni nalaz pregleda u pisanom obliku
Osnovni palet plus
 • DODATNA DIJAGNOSTIKA
 • UZV prostate
 • PSA
PAKET ŽENE
Osnovni preventivni paket
 • LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA:
 • Laboratorijske pretrage: KKS, GUK, bilirubin, ALT i AST, GGT, ALP, kreatinin, ukupni kolesterol, HDL, LDL, trigliceridi, mokraćna kiselina, urin sa sedimentom, TSH, kalij, željezo
 • DIJAGNOSTIKA
 • UZV abdomena
 • UZV štitnjače
 • EKG u mirovanju
 • Spirometrija
 • SPECIJALISTIČKI PREGLEDI
 • Pregled liječnika specijaliste interne medicine
 • Zaključni nalaz pregleda u pisanom obliku
Osnovni palet plus
 • DODATNA DIJAGNOSTIKA
 • UZV dojki

Zašto su važni preventivni sistematski pregledi? Redoviti sistematski pregled i zdrav način života najbolji su preventivni koraci u očuvanju zdravlja. Sistematski pregledi u Poliklinici Affidea Čavka provode se radi:

 • prevencije
 • pravovremenog otkrivanja bolesti.

Mogu pomoći u ranom otkrivanju malignih bolesti, naročito kod sljedećih dijagnostičkih pretraga:

 • određivanja razine PSA u muškaraca starijih od 45 godina
 • UZV dojke kod žena reproduktivne dobi
 • određivanja krvi u stolici kod starijih od 50 godina.

Sistematski pregledi kako za muškarce tako i za žene omogućavaju cjelovit uvid u stanje organizma te u mnogim slučajevima mogu na vrijeme otkriti zloćudne bolesti.
Patološka promjena. Ukoliko pacijent već ima dijagnosticirane patološke promjene, koje su uočene tijekom prethodnih pregleda, utoliko se detaljnije kontroliraju izgled i veličina te se prosuđuje je li riječ o dobroćudnoj ili zloćudnoj promjeni.
Kada je poželjno započeti sa sistematskim pregledima? Dobna granica ne postoji. Važno je redovito obavljati sistematski pregled. Ako primjetite da već neko vrijeme imate određene simptome, bilo bi poželjno da napravite kompletan sistematski pregled kako bi se otkrio uzrok. Znate li da se vrlo često čimbenici rizika, koji su prisutni mjesecima i godinama, a koje su pacijenti zanemarivali ili nisu obraćali pažnju na njih, otkrivaju upravo za vrijeme sistematskog pregleda?

Kako se pripremiti za sistematski pregled?

Kada se rade laboratorijske pretrage, pacijent mora biti natašte, a isto vrijedi i za UZV abdomena, što znači da nema doručka, a ni obilne večere dan ranije. Kao što smo već i napomenuli, pacijenti trebaju ponijeti na pregled svu svoju medicinsku dokumentaciju – nalaze prijašnjih pregleda, povijest bolesti, obavijestiti liječnika ako je pacijent operiran te nabrojati lijekove koje uzima. Prethodni nalazi važni su radi usporedbe u slučaju uočene patološke promjene.

Sistematski pregledi u Poliklinici Affidea Čavka pomno su osmišljeni kako bi pacijentima omogućili dobivanje jasne slike o zdravstvenom stanju. Naručite se na preventivni pregled.