Affidea Hrvatska | Sistematski pregled za žene - Affidea Hrvatska Sistematski pregled za žene - Affidea Hrvatska

Sistematski pregled za žene

Pravo na zdravlje i ulaganje u zdravlje predstavlja bitnu odrednicu kvalitete osobnog i profesionalnog života. Sistematski pregledi omogućavaju cjelovit uvid u stanje našeg organizma, a služe u svrhu prevencije te pravovremenog otkrivanja zdravstvenih tegoba kao i bolesti. Po preporuci Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) preventivni sistematski pregled trebao bi se provoditi redovito-jednom godišnje ili barem svake dvije godine.
Sistematski pregled za žene Osnovni Premium All inclusive
Kompletna labaratorijska obrada – SE, KKS, GUK, AST, ALP, ALT, GGT, KREATININ, UREJA, BILIRUBIN, KOLESTEROL, TRIGLICERIDI, HDL, LDL, FE, KOMPETNA PRETRAGA URINA
Ultrazvuk dojki
Mamografija
Ultrazvuk abdomena
Specijalistički ginekološki pregled
Ginekološki ultrazvuk
PAPA test
INTERNISTIČKI PREGLED
EKG
Labaratorijska obrada CA15-3
TSH, T3, T4
Ultrazvuk štitnjače
COLOR DOPPLER VENA I ARTERIJA
HOLTER- 24 satni EKG
NATRIJ, KALIJ, KLORIDI
Labaratorijska obrada CA 125
Ergometrija
Pulmološki pregled
Spirometrija
RTG SRCA I PLUĆA ( PO POTREBI )
Cijena kn kn kn
Kontaktirajte centar

Osnovni

 • 604 - Kompletna labaratorijska obrada – SE, KKS, GUK, AST, ALP, ALT, GGT, KREATININ, UREJA, BILIRUBIN, KOLESTEROL, TRIGLICERIDI, HDL, LDL, FE, KOMPETNA PRETRAGA URINA
 • 781 - Ultrazvuk dojki
 • 290 - Mamografija
 • 779 - Ultrazvuk abdomena
 • 661 - Specijalistički ginekološki pregled
 • 663 - Ginekološki ultrazvuk
 • 662 - PAPA test
 • 784 - INTERNISTIČKI PREGLED
 • 785 - EKG

Premium

 • 604 - Kompletna labaratorijska obrada – SE, KKS, GUK, AST, ALP, ALT, GGT, KREATININ, UREJA, BILIRUBIN, KOLESTEROL, TRIGLICERIDI, HDL, LDL, FE, KOMPETNA PRETRAGA URINA
 • 781 - Ultrazvuk dojki
 • 290 - Mamografija
 • 779 - Ultrazvuk abdomena
 • 661 - Specijalistički ginekološki pregled
 • 663 - Ginekološki ultrazvuk
 • 662 - PAPA test
 • 784 - INTERNISTIČKI PREGLED
 • 785 - EKG
 • 658 - Labaratorijska obrada CA15-3
 • 782 - TSH, T3, T4
 • 780 - Ultrazvuk štitnjače
 • 786 - COLOR DOPPLER VENA I ARTERIJA
 • 314 - HOLTER- 24 satni EKG

All inclusive

 • 604 - Kompletna labaratorijska obrada – SE, KKS, GUK, AST, ALP, ALT, GGT, KREATININ, UREJA, BILIRUBIN, KOLESTEROL, TRIGLICERIDI, HDL, LDL, FE, KOMPETNA PRETRAGA URINA
 • 781 - Ultrazvuk dojki
 • 290 - Mamografija
 • 779 - Ultrazvuk abdomena
 • 661 - Specijalistički ginekološki pregled
 • 663 - Ginekološki ultrazvuk
 • 662 - PAPA test
 • 784 - INTERNISTIČKI PREGLED
 • 785 - EKG
 • 658 - Labaratorijska obrada CA15-3
 • 782 - TSH, T3, T4
 • 780 - Ultrazvuk štitnjače
 • 786 - COLOR DOPPLER VENA I ARTERIJA
 • 314 - HOLTER- 24 satni EKG
 • 783 - NATRIJ, KALIJ, KLORIDI
 • 795 - Labaratorijska obrada CA 125
 • 316 - Ergometrija
 • 300 - Pulmološki pregled
 • 306 - Spirometrija
 • 787 - RTG SRCA I PLUĆA ( PO POTREBI )