Affidea Hrvatska | Sistematski pregledi za žene - Affidea Čavka - Affidea Hrvatska Sistematski pregledi za žene - Affidea Čavka - Affidea Hrvatska

Sistematski pregledi za žene – Affidea Čavka

Pravo na zdravlje i ulaganje u zdravlje predstavlja bitnu odrednicu kvalitete osobnog i profesionalnog života. Sistematski pregledi omogućavaju cjelovit uvid u stanje našeg organizma, a služe u svrhu prevencije te pravovremenog otkrivanja zdravstvenih tegoba kao i bolesti. Po preporuci Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) preventivni sistematski pregled trebao bi se provoditi redovito-jednom godišnje ili barem svake dvije godine.
Sistematski pregledi za žene – Affidea Čavka Osnovni Premium All inclusive
Kompletna labaratorijska obrada – SE, KKS, GUK, AST, ALP, ALT, GGT, KREATININ, UREJA, BILIRUBIN, KOLESTEROL, TRIGLICERIDI, HDL, LDL, FE, KOMPETNA PRETRAGA URINA
Mamografija
Ultrazvuk dojki
INTERNISTIČKI PREGLED
EKG
TSH, T3, T4
Ultrazvuk abdomena
Ultrazvuk štitnjače
COLOR DOPPLER VENA I ARTERIJA
NATRIJ, KALIJ, KLORIDI
Pulmološki pregled
Spirometrija
RTG SRCA I PLUĆA ( PO POTREBI )
Cijena 900kn 1900kn 2400kn
Kontaktirajte centar

Osnovni

 • 604 - Kompletna labaratorijska obrada – SE, KKS, GUK, AST, ALP, ALT, GGT, KREATININ, UREJA, BILIRUBIN, KOLESTEROL, TRIGLICERIDI, HDL, LDL, FE, KOMPETNA PRETRAGA URINA
 • 290 - Mamografija
 • 781 - Ultrazvuk dojki
 • 784 - INTERNISTIČKI PREGLED
 • 785 - EKG

Premium

 • 604 - Kompletna labaratorijska obrada – SE, KKS, GUK, AST, ALP, ALT, GGT, KREATININ, UREJA, BILIRUBIN, KOLESTEROL, TRIGLICERIDI, HDL, LDL, FE, KOMPETNA PRETRAGA URINA
 • 290 - Mamografija
 • 781 - Ultrazvuk dojki
 • 784 - INTERNISTIČKI PREGLED
 • 785 - EKG
 • 782 - TSH, T3, T4
 • 779 - Ultrazvuk abdomena
 • 780 - Ultrazvuk štitnjače
 • 786 - COLOR DOPPLER VENA I ARTERIJA

All inclusive

 • 604 - Kompletna labaratorijska obrada – SE, KKS, GUK, AST, ALP, ALT, GGT, KREATININ, UREJA, BILIRUBIN, KOLESTEROL, TRIGLICERIDI, HDL, LDL, FE, KOMPETNA PRETRAGA URINA
 • 290 - Mamografija
 • 781 - Ultrazvuk dojki
 • 784 - INTERNISTIČKI PREGLED
 • 785 - EKG
 • 782 - TSH, T3, T4
 • 779 - Ultrazvuk abdomena
 • 780 - Ultrazvuk štitnjače
 • 786 - COLOR DOPPLER VENA I ARTERIJA
 • 783 - NATRIJ, KALIJ, KLORIDI
 • 300 - Pulmološki pregled
 • 306 - Spirometrija
 • 787 - RTG SRCA I PLUĆA ( PO POTREBI )