Obavijest pacijentima o privatnosti podataka- Poliklinika Maja i Krešimir Čavka