Domagoj-Eljuga

izv. prof. prim. dr. sc. Domagoj Eljuga, dr. med

Prof. prim. dr. sc. Domagoj Eljuga, dr. med., specijalist opće kirurgije, subspecijalist plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije, FEBOPRAS, stručni je suradnik Poliklinike Eljuga od 2007. godine, a stalni djelatnik od 2020. godine.

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 2003. godine. Nakon obavljenog pripravničkog staža u KBC-u Zagreb, 2005. godine zapošljava se na Klinici za kirurgiju KB Dubrava. Poslijediplomski studij na Medicinskom fakultetu u Zagrebu završava 2007. godine. Tijekom specijalističkog usavršavanja većinu vremena provodi na Klinici za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju KB Dubrava pod vodstvom prof. dr. Z. Staneca. Također boravi i u drugim ustanovama u RH gdje sudjeluje u radu onkološko kirurških timova za dojku KBC-a Split ( pod vodstvom prof. dr. N. Ilića) i OB Dubrovnik ( pod vodstvom tada predsjednika Društva za plastičnu kirurgiju prof. dr. M. Margaritonija). Tijekom 2008. godine boravi na Odjelu za plastičnu kirurgiju Kliničkog bolničkog centra Ljubljana (pod vodstvom prof. dr. U. Ahčana) i aktivno sudjeluje u radu kao dio tima dr. F. Planinšeka. Daljnje usavršavanje uže specijalizacije iz plastične kirurgije provodi na Klinici za kirurgiju KBC-a Zagreb na Zavodu za plastičnu kirurgiju i kirurgiju dojke pod vodstvom prof. dr. sc. D. Mijatovića.

Tijekom mjeseca travnja 2011. godine provodi subscpecijalističko usavršavanje u SAD-u na Klinici za plastičnu kirurgiju Brigham’s and Women’s Hospital (Boston SAD), Sveučilišnoj bolnici Harvard medicinskog fakulteta pod mentorstvom prof. dr. J. Pribaza. Drugi dio usavršavanja u svibnju 2011. godine provodi na Klinici za plastičnu kirurgiju u MD Anderson Cancer Center u Houstonu pod mentorstvom prof. D. Changa.

U ožujku 2012. godine brani doktorsku disertaciju te postaje doktor znanosti na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i polaže subspecijalistički ispit iz plastične kirurgije. U travnju 2014. godine polaže u Bruxellesu europski ispit iz plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije te dobiva prestižnu titulu Fellow of EBOPRAS (European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic surgery).

Od proljeća 2014. godine, pridružuje se timu Klinike za tumore, KBC-a Sestre milosrdnice, na Zavodu za onkoplastičnu i rekonstruktivnu kirurgiju. Iste godine postaje vanjski suradnik na Katedri za anatomiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu, a 2015. godine izabran je za znanstvenog suradnika.

Početkom 2017. godine boravi mjesec dana kao stipendist Europskog društva za plastičnu kirurgiju ( EURAPS) u Sveučilišnoj bolnici Gent, na Klinici za plastičnu kirurgiju pod mentorstvom prof. Blondeela.

U ožujku 2017. godine izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta. Početkom 2019. godine postaje djelatnik Klinike za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju KB Dubrava.

U listopadu 2019. godine boravi u Kanadi, u Womens College Hospital u Torontu pod mentorstvom prof. dr. Browna.

U 2021. godini izabran je u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. 2022. godine izabran je u znanstveno nastavno zvanje izvanrednog profesora na Sveučilištu Libertas, a Ministarstvo zdravstva RH mu je dodijelilo stručno priznanje – primarijus.

Polaznik je više tečajeva o rekonstrukcijskoj kirurgiji dojke, onkoplastičnoj kirurgiji, mikrokirurgiji te brojnim radionicama o estetskoj kirurgiji. Sudionik je brojnih domaćih i međunarodnih kongresa. Objavio je više radova u međunarodnim stručnim časopisima i autor je edukativne knjižice “Rekonstrukcijska kirurgija dojke”, voditelj je međunarodnog projekta „Volite svoje dojke/Love your breast” i začetnik kampanje „BRA Day” – Hrvatska ( Breast Reconstruction Awareness Day).

Poslijediplomski tečajevi trajnog usavršavanja
2006. – Transplantati i lokalni režnjevi, Zagreb
2006. – 5th Microsurgery course, Zagreb
2006. – Local and regional flaps in head and neck reconstruction, Graz
2006. – Local and regional flaps (trunk and extremities), Graz
2006. – 6. hrvatski kongres plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije, Opatija – Rijeka
2006. – Ultrazvuk dojke, Zagreb
2007. – Breast Cancer – oncologic and reconstructive surgery workshop, Milano
2007. – Rane – postupci liječenja, Zagreb
2007. – Pomlađivanje lica bez skalpela, Zagreb
2007. – Aquamid workshop, Zagreb
2007. – 6th Microsurgery course, Zagreb
2007. – Uklanjanje bora primjenom Botulinum toksina, Zagreb
2007. – Restylane workshop, Zagreb
2007. – International master course on aging skin (IMCAS), Pariz
2007. – Breast Cancer: oncologic and reconstructive surgery, Milano
2008. – ISAPS Postgraduate Symposium, Split
2008. – 17th European Course in Plastic Surgery, Zagreb
2008. – Restylane workshop, Zagreb
2008. – 7. hrvatski kongres plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije, Split
2009. – 7th Microsurgery course, Zagreb
2009. – AO principles in hand surgery, Graz
2009. – Oncoplatic and reconstructive breast surgery, Milano
2009. – Allergan Breast Academy, Zagreb
2010. – Dual plane augmentacija, Zagreb
2010. – II. Allergan Breast Academy, Zagreb
2011. – Juvederm Ultra Smile workshop, Zagreb
2012. – International master course on aging skin (IMCAS), Pariz
2012. – Breast cancer: oncologic and reconstructive surgery. Interactive course with live surgery, Milano
2014. – Fellow of EBOPRAS
2014. – NYU School of Medicine, Breast Reconstruction: State of the Art, New York
2015. – The Canniesburn Flap Course, Glasgow, UK
2015. – 2nd International Congress of Plastic Surgery, Dubrovnik
2016. – Allergan Facial Masterclass, Beograd
2016. – EURAPS Annual Meeting, Brussels
2017. – MD Codes, Allergan Medical Institute Meeting, Zagreb
2018. – Bottis Beast Breast, Gardone Riviera, Italia
2018. – MD Codes, Allergan Medical Institute Meeting, Dubrovnik
2018. – TAMCS – Aesthetic Medicine Congress- Dubrovnik
2019. – Complication management with fillers and botox, Slovenia

Naš tim

Affidea zapošljava samo najbolje medicinske stručnjake posvećene pružanju visokokvalitetnih usluga zdravstvene skrbi. Upravo naše osoblje i njihov pristup skrbi za pacijente ono su što razlikuje tvrtku Affidea od ostalih medicinskih centara. Ovdje možete pronaći više informacija o članovima našeg kliničkog tima i saznati u kojem Affidea centru radi vaš liječnik.

Rhea-Mužar

Rhea Mužar, dr.med

prim. mr. sc. Maja Batinica, dr. med.

Vesna-Košec

prof. dr. sc. Vesna Košec, dr. med

Renata-Dragun

Renata Dragun, dr. med

Damir-Eljuga

prof. dr. sc. Damir Eljuga, dr. med

Ljerka-Eljuga

prim. mr. sc. Ljerka Eljuga, dr. med

Renata-Obrad-Sabljak

mr. sci. Renata Obrad-Sabljak, dr. med

Domagoj-Eljuga

izv. prof. prim. dr. sc. Domagoj Eljuga, dr. med

labura

Nataša Mihelčić Labura, dr.med

Lora Bolić, dr. med.

Aleksandra Roglić, dr. med

bulum

Marta Bulum, dr. med

biondic-spoljar

Iva Biondić Špoljar, dr. med

Maja Špac Stegić, dr.med,

Tatjana-Cicvara-Pećina

Prim. Tatjana Cicvara Pećina, dr. med

Adrijana Perkunić, dr. med.

Ivana-Cujzek

Ivana Cujzek, dr.med

Mario Korak, dr. med.

luetic

Ljubica Luetić Cavor, dr. med

petric

Marina Petrić, dr. med

petrovecki

Dr. sc. Marko Petrovečki, dr. med

Maša-Radeljak-Protrka

Maša Radeljak Protrka, dr. med

Martina Špero dr.med. spec. Radiolog

prim. dr. med. Martina Špero

Basic-Koretic

Martina Bašić-Koretić, dr. med

Davorka Milat dr. med. Liječnik specijalist radiolog

dr. med. Davorka Milat

mr. sc. Igor Skljarov, dr. med.

dr. med. Dinka Smital

Siniša Stanković, dr. med.

dr. med. oftmologije Nataša Cutvarić

dr. med. Nataša Cutvarić

Ivana-Tolj

Ivana Tolj, dr. med

liječnik specijalist neurolog, Zlatko Hucika

univ.mag.med. Zlatko Hucika dr. med

mr. sc. Goranka Šimac -Kubat dr. med.

Mirta-Zekan-Vučetić

prim. Mirta Zekan Vučetić, dr. med

Prim. dr. sc. Marko Mornar Jelavić, dr. med.

Vlatko Knežević, dr. med. specijalist radilogije

dr. med. Vlatko Knežević

Josipa Krnić, dr. med. specijalist radiolog

dr. med. Josipa Krnić

Jakša Škugor

dr. med. Jakša Škugor

Vesna Čubrić

dr. med. Vesna Čubrić

Ksenija Nikolić, dr. med. specijalist radiologije

dr. med. Ksenija Nikolić

dr. med. Igor Zujić

Juroslav Roglić, dr. med. specijalist radiologije

dr. med. Juroslav Roglić

doc. prim. dr. sc. Miljenko Franić,prof.struč.stud. dr. med

dr. med. Raffaela Kuzmić Šijan

Indira Vučević dr. med. specijalist ginekologije i opstetricije

dr. med. Indira Vukčević

Martina Žigmund, dr.med. specijalist ginekologije i opstetricije

dr. med. Martina Žigmund

Filip Ernoić, dr.med.

mag. med. biochem. Slobodan Romovski

Edvin Paro Vidolin, dr.med specijalista interne medicine, subspecijalist kardiolog

dr. med. Edvin Paro Vidolin

dr. med. Vanja Dolenec

Izv.prof.dr.sc. Suzana Ožanić Bulić, dr.med.

Ljiljana Fodor

Doc.dr.sc. Ljiljana Fodor, dr med.

dr. med. Verica Štikovac – Ranković

dr. med. Tea Šimonček

Prim.dr.sc. Sandra Vučković-Rebrina, dr. med.

Tatjana Cvetetić Žužul, dr. med. Liječnica, specijalistica oftalmologije

dr. med. Tatjana Cvetetić Žužul

dr. med. Vlasta Miholić Marić

prim.mr.sci. Marijana Gulin

prim. mr. sc. Marijana Gulin dr. med.

Vladimir Miletić dr. med.

Lidija Kelava, dr. med.

doc. dr. sc. Arnes Rešić