Prim. dr. sc. Marko Mornar Jelavić, dr. med.

Kardiologija

Specijalist interne medicine i uže specijalnosti kardiologije

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Po struci je primarijus, specijalist interne medicine s užom subspecijalizacijom i doktoratom znanosti iz područja kardiologije. Znanstveni je suradnik pri Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Stručno se usavršavao u KBC-u Rebro, KBC-u Sestara Milosrdnica, KB-u Sveti Duh i Poliklinici za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju “Srčana”. Dio svoje stručne karijere proveo je kao voditelj odjela interne medicine i hemodijalize u Domu zdravlja Zagreb-Istok, najveće izvanbolničke dijalize u RH, čije poslovanje je u nekoliko navrata od strane nadležnih stručnih društava i Ministarstva zdravstva RH ocijenjeno respektabilnim. Nekoliko godina obnašao je i funkcije člana Upravnoga i Stručnoga vijeća Doma zdravlja Zagreb-Istok te sindikalnog povjerenika Poliklinike „Srčana“.

Autor je preko 50 stručnih publikacija i kongresnih sažetaka objavljenih u međunarodno recenziranim časopisima u Europi, SAD-u i Kini te nekoliko poglavlja u sveučilišnim udžbenicima za Medicinski i Stomatološki fakultet u Zagrebu. Citiran je u više od 150 znanstvenih publikacija, uz H-index 7. Kontinuirano se educira na domaćim i međunarodnim stručnim skupovima.

Područja interesa su mu prevencija kardiovaskularnih bolesti, koronarna bolest, bolesti srčanih zalistaka, kardiomiopatije i sportska kardiologija. Do sada ima učinjenih više tisuća ergometrija, ultrazvuka srca, holtera EKG-a/tlaka te color dopplera karotidnih i vertebralnih arterija.

Naš tim

Affidea zapošljava samo najbolje medicinske stručnjake posvećene pružanju visokokvalitetnih usluga zdravstvene skrbi. Upravo naše osoblje i njihov pristup skrbi za pacijente ono su što razlikuje tvrtku Affidea od ostalih medicinskih centara. Ovdje možete pronaći više informacija o članovima našeg kliničkog tima i saznati u kojem Affidea centru radi vaš liječnik.

dr.sc. Bruno Atalić, dr.med.

Davorka Milat dr. med. Liječnik specijalist radiolog

dr. med. Davorka Milat

mr. sc. Igor Skljarov, dr. med.

Martina Špero dr.med. spec. Radiolog

prim. dr. med. Martina Špero

mr. sc. Goranka Šimac -Kubat dr. med.

Hrvoje Vavro, dr. med. specijalist radiolog, subspecijalist neuroradiologije

dr. med. Hrvoje Vavro

prim. mr. sc. Maja Batinica, dr. med.

Vlatko Knežević, dr. med. specijalist radilogije

dr. med. Vlatko Knežević

Josipa Krnić, dr. med. specijalist radiolog

dr. med. Josipa Krnić

Jakša Škugor

dr. med. Jakša Škugor

Vesna Čubrić

dr. med. Vesna Čubrić

Ksenija Nikolić, dr. med. specijalist radiologije

dr. med. Ksenija Nikolić

Juroslav Roglić, dr. med. specijalist radiologije

dr. med. Juroslav Roglić

dr. med. Raffaela Kuzmić Šijan

Indira Vučević dr. med. specijalist ginekologije i opstetricije

dr. med. Indira Vukčević

Martina Žigmund, dr.med. specijalist ginekologije i opstetricije

dr. med. Martina Žigmund

Filip Ernoić, dr.med.

mag. med. biochem. Slobodan Romovski

Edvin Paro Vidolin, dr.med specijalista interne medicine, subspecijalist kardiolog

dr. med. Edvin Paro Vidolin

dr. med. Vanja Dolenec

dr. med. Igor Zujić

Ljiljana Fodor

Doc.dr.sc. Ljiljana Fodor, dr med.

dr. med. Verica Štikovac – Ranković

dr. med. Tea Šimonček

Prim. dr. sc. Marko Mornar Jelavić, dr. med.

dr. med. oftmologije Nataša Cutvarić

dr. med. Nataša Cutvarić

dr. med. Vlasta Miholić Marić

prim.mr.sci. Marijana Gulin

prim. mr. sc. Marijana Gulin dr. med.

liječnik specijalist neurolog, Zlatko Hucika

univ.mag.med. Zlatko Hucika dr. med

Tatjana Cvetetić Žužul, dr. med. Liječnica, specijalistica oftalmologije

dr. med. Tatjana Cvetetić Žužul

doc. dr. sc. Arnes Rešić