Vesna-Košec

prof. dr. sc. Vesna Košec, dr. med

Ginekologija

1. Biografski podatci

Rođena sam 30. prosinca 1958. godine u Zagrebu. Nakon zavrene gimnazije, diplomirala sam 1982. na Medicinskom fakultetu Sveučilita u Zagrebu. Pripravnički sta obavila sam u DZ Zlatar, gdje sam radila na poslu liječnika opće medicine. Godine 1988. započela sam specijalizaciju iz ginekologije i porodnotva u Klinici za enske bolesti i porodnitvo KB Sestre Milosrdnice gdje sam nakon poloenog specijalističkog ispita stalno zaposlena.

 

Narodnost i dravljanstvo: Hrvatica, dravljanstvo Hrvatsko
Obrazovanje, znanstveno i stručno usavravanje
1982. godine – Medicinski fakultet Sveučilita u Zagrebu

1992. godine – Specijalizacija iz ginekologije i porodnitva

1995. godine – Poslijediplomski studij : Ultrazvuk u kliničkoj medicini Medicinskog fakulteta Sveučilita u Zagrebu 1995. godine

1995. godine – Internacionalna kola ultrazvuka Jan Donald

1999. godine – Magisterij znanosti Medicinskog fakulteta u Zagrebu

2003. godine – Doktorat znanosti na Stomatolokom fakultetu u Zagrebu

2004. godine – Subspecijalizacija iz fetalne medicine i opstetricije

2005. godine Znanstvena suradnica Medicinskog fakulteta u Zagrebu

2009. godine – Via predavačica na Zdravstvenom veleučilitu

2011. godine – Znanstvena suradnica Stomatolokog fakulteta u Zagrebu

2012. godine- Profesorica na Zdravstvenom veleučilitu u Zagrebu

2015. godine – Docentica na Stomatolokom fakultetu u Zagrebu

2017. godine Profesorica u trajnom zvanju na Zdravstvenom veleučilitu u Zagrebu

2021. godine Via znanstvena suradnica Stomatolokog fakulteta u Zagrebu

2022. godine Izvanredna profesorica na Stomatolokom fakultetu Sveučilita u Zagrebu

 

Napredovanje i dunosti u slubi
1982.-1983. Liječnica pripravnica u DZ Zlatar

1983.-1988. Liječnica opće medicine u DZ Zlatar

1988.-1992. Specijalizantica ginekologije i porodnitva KB Sestre milosrdnice

1992.-2003. Odjelni specijalist u Rodilitu Klinike za enske bolesti i porodnitvo KBSestre milosrdnice

2003.-2010. Voditeljica Odsjeka patologije trudnoće Klinike za enske bolesti i porodnitvo KBSestre milosrdnice

2010.- Predstojnica Zavoda za porodnitvo Klinike za enske bolesti i porodnitvoKBCSestre milosrdnice

2015.-2016. Pomoćnica sanacijskog upravitelja KBC Sestre milosrdnice za kvalitetu u zdravstvu

2016. – Predstojnica Zavoda za porodnitvo Klinike za enske bolesti i porodnitvoKBCSestre milosrdnice

 

Stručna djelatnost

Dugogodinji sam aktivna članica Hrvatskog liječničkog zbora (HLZ) i Perinatolokog drutva pri HLZ, odlikovana Zahvalnicom i Poveljom HLZ za doprinos u brizi za majku i dijete. Sudjelovala sam u projektima Svjetske zdravstvene organizacije pri izradi smjernica za područje fetalne medicine, te prenoenje recentnih saznanja iz istog područja nizom predavanja medicinskim sestrama po Hrvatskoj. Od 2006. godine predsjednica sam udruge Zdravka koja je osnovana u krilu Lige protiv raka sa ciljem podizanja svijesti naročito mladih o raku vrata maternice i njegovoj primarnoj prevenciji.

Godine 2009. uručeno mi je priznanje EU The Pearl of Wisdom u Briselu za izniman doprinos u radu na prevenciji raka vrata maternice.
2014. Voditeljica tečaja trajnog usavravanja II kategorije Medicinskog fakulteta Sveučilita u Zagrebu Intrapartalni nadzor fetusa

2016. Voditeljica tečaja trajnog usavravanja I kategorije Medicinskog fakulteta Sveučilita u Zagrebu Intrapartalni nadzor fetusa

2017. – Prva dopredsjednica stručnog drutva Psihosomatika u ginekologiji i opstetriciji pri HLZ

 

 

2. ZNANSTVENA DJELATNOST

 

Dosadanji izbor u znanstvena zvanja
2005. zvanje znanstvene suradnice Medicinskog fakulteta u Zagrebu

2005. zvanje znanstvene asistentice Instituta za klinička medicinska istraivanja KB Sestre milosrdnice.

2011. zvanje znanstvene suradnice Stomatolokog fakulteta u Zagrebu

2015. zvanje docentice Stomatolokog fakulteta u Zagrebu

2021. godine zvanje vie znanstvene suradnice Stomatolokog fakulteta u Zagrebu

2022. zvanje izvanredne profesurice na Stomatolokom fakultetu Sveučilita u Zagrebu

 

Magistarski i doktorski rad
1999. godinemagistarski radna Medicinskom fakultetu Sveučilita u Zagrebu Obojeni dopler jajnika u ena s induciranom ovulacijom

2003. godinedoktorski radna Stomatolokom fakultetu Sveučilita u Zagrebu Procjena vrijednosti interleukina-6 i tumor nekrotizirajućeg faktora-alfa u krvi pupkovine kao fetusov odgovor na korioamnionitis.

 

Objavljeni znanstveni radovi
Koautorica sam u 18 radova objavljenih u CC indeksiranim časopisima (u 4 rada prvi autor), te ukupno 51 rad indeksiran u bibliografskim bazama podataka, te vie od 120 radova u drugim stručnim časopisima

Aktivno sam sudjelovala na međunarodnim skupovima (svjetskim i evropskim kongresima) to je rezultiralo objavljivanjem vie saetaka u CC indeksiranim časopisima.

Recenzent sam u desetak međunarodnih znanstvenih časopisa

 

Znanstvene knjige i poglavlja u knjigamaVesna Koec: Tko prepoznaje anksioznost u trudnica? U: Vjekoslav Peitl, Vesna Gall. Psihosomatska medicina u ginekologiji i porodnitvu. Naklada Slap 2022.
Vesna Koec: Krunoslav Kuna: Intrapartalni nadzor. Medicinska naklada Zagreb 2017.
Vesna Koec:Masivna krvarenja u opstetriciji. U: Godrana Brozović. Anestezija i intenzivno liječenje trudnica. Kopko d.o.o. Zagreb; 2014. str. 58-65.
Vesna Koec:Ginekoloke hitnosti. Poglavlje 10.3. U: Vesna Degoricija i suradnici. Hitna medicina. Libar. Zagreb; 2012. 245-256
Vesna Koec:Female Pelvic Emergencies. Chapter 10. In: Vesna Degoricija. Emergency Medicine. Zagreb; 2011. 180-189
Radoslav Herman,Vesna Koec.Hitna stanja u porodu. U: J. Đelmi, V. imunić, E. Juretić, S. Mihaljević. Hitna stanja u ginekologiji, porodnitvu, anesteziji i neonatologiji. Zagreb, 2008. 215-222
Vesna Koec.Prijevremeno prsnuće vodenjaka, poroditi ili ne, kako? U: Prijevremeni porod. Str. 29-35. Poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavravanja I kategorije, Zagreb, 21-24 siječnja 2003
Međunarodne ili istaknute domaće nagrade i priznanjaZahvalnica i Diploma HLZ
2009. priznanje EU The Pearl of Wisdom u Briselu za izniman doprinos u radu na prevenciji raka vrata maternice.
Popularizacija znanosti
Od 2006. godine predsjednica je udruge Zdravka koja je osnovana u krilu Lige protiv raka sa ciljem podizanja svijesti naročito mladih o raku vrata maternice i njegovoj primarnoj prevenciji. Od tada svake godine je Zdravka organizator ili suorganizator Dana mimoza koji je 2016. proglaen Nacionalnim danom borbe protiv raka vrata maternice. Nizom gostovanja u radio i TV programu popularizirala je ovu temu. Predavanjima po kolama, na tribinama, javnim medijima i raznim skupovima popularizirala je teme iz područja trudnoće i općenito zatite zdravlja ena.

 

Znanstveni projektiOd 1998. do 2002. sudjelovala sam kao istraivač na znanstvenom projektu Katedre za fiziologiju i imunologiju Medicinskog fakulteta u ZagrebuFetalna hipoksija i reaktivnost krvnih ila mozgakoji se nastavlja od
2002. godine u projektFetalni indeks hipoksije u prevenciji perinatalnog otećenja mozgana kojem je također suradnik.
Od 2006. godine istraivač sam i na projektuPostpartalna depresija – čimbenici rizika, rano otkrivanje i terapijski pristup Instituta za klinička medicinska istraivanja KB Sestre milosrdnice.
Od 2013. godine istraivač sam na projektuNovi algoritam u prevenciji ranih i kasnih modanih otećenja kod intrauterinog zastoja u rastuZavoda za fiziologiju i imunologiju Medicinskog fakulteta Sveučilita u Zagrebu.
2018. i 2019. suradnik na projektu Sveučilita u Zagrebu za kratkoročnu financijsku potporu istraivanjimaOdređivanje vrijednosti troponina kao markera srčanog otećenja u trudnica s preeklampsijom.

Naš tim

Affidea zapošljava samo najbolje medicinske stručnjake posvećene pružanju visokokvalitetnih usluga zdravstvene skrbi. Upravo naše osoblje i njihov pristup skrbi za pacijente ono su što razlikuje tvrtku Affidea od ostalih medicinskih centara. Ovdje možete pronaći više informacija o članovima našeg kliničkog tima i saznati u kojem Affidea centru radi vaš liječnik.

Rhea-Mužar

Rhea Mužar, dr.med

prim. mr. sc. Maja Batinica, dr. med.

Vesna-Košec

prof. dr. sc. Vesna Košec, dr. med

Renata-Dragun

Renata Dragun, dr. med

Damir-Eljuga

prof. dr. sc. Damir Eljuga, dr. med

Ljerka-Eljuga

prim. mr. sc. Ljerka Eljuga, dr. med

Renata-Obrad-Sabljak

mr. sci. Renata Obrad-Sabljak, dr. med

Domagoj-Eljuga

izv. prof. prim. dr. sc. Domagoj Eljuga, dr. med

labura

Nataša Mihelčić Labura, dr.med

Lora Bolić, dr. med.

Aleksandra Roglić, dr. med

bulum

Marta Bulum, dr. med

biondic-spoljar

Iva Biondić Špoljar, dr. med

Maja Špac Stegić, dr.med,

Tatjana-Cicvara-Pećina

Prim. Tatjana Cicvara Pećina, dr. med

Adrijana Perkunić, dr. med.

Ivana-Cujzek

Ivana Cujzek, dr.med

Mario Korak, dr. med.

luetic

Ljubica Luetić Cavor, dr. med

petric

Marina Petrić, dr. med

petrovecki

Dr. sc. Marko Petrovečki, dr. med

Maša-Radeljak-Protrka

Maša Radeljak Protrka, dr. med

Martina Špero dr.med. spec. Radiolog

prim. dr. med. Martina Špero

Basic-Koretic

Martina Bašić-Koretić, dr. med

Davorka Milat dr. med. Liječnik specijalist radiolog

dr. med. Davorka Milat

mr. sc. Igor Skljarov, dr. med.

dr. med. Dinka Smital

Siniša Stanković, dr. med.

dr. med. oftmologije Nataša Cutvarić

dr. med. Nataša Cutvarić

Ivana-Tolj

Ivana Tolj, dr. med

liječnik specijalist neurolog, Zlatko Hucika

univ.mag.med. Zlatko Hucika dr. med

mr. sc. Goranka Šimac -Kubat dr. med.

Mirta-Zekan-Vučetić

prim. Mirta Zekan Vučetić, dr. med

Prim. dr. sc. Marko Mornar Jelavić, dr. med.

Vlatko Knežević, dr. med. specijalist radilogije

dr. med. Vlatko Knežević

Josipa Krnić, dr. med. specijalist radiolog

dr. med. Josipa Krnić

Jakša Škugor

dr. med. Jakša Škugor

Vesna Čubrić

dr. med. Vesna Čubrić

Ksenija Nikolić, dr. med. specijalist radiologije

dr. med. Ksenija Nikolić

dr. med. Igor Zujić

Juroslav Roglić, dr. med. specijalist radiologije

dr. med. Juroslav Roglić

doc. prim. dr. sc. Miljenko Franić,prof.struč.stud. dr. med

dr. med. Raffaela Kuzmić Šijan

Indira Vučević dr. med. specijalist ginekologije i opstetricije

dr. med. Indira Vukčević

Martina Žigmund, dr.med. specijalist ginekologije i opstetricije

dr. med. Martina Žigmund

Filip Ernoić, dr.med.

mag. med. biochem. Slobodan Romovski

Edvin Paro Vidolin, dr.med specijalista interne medicine, subspecijalist kardiolog

dr. med. Edvin Paro Vidolin

dr. med. Vanja Dolenec

Izv.prof.dr.sc. Suzana Ožanić Bulić, dr.med.

Ljiljana Fodor

Doc.dr.sc. Ljiljana Fodor, dr med.

dr. med. Verica Štikovac – Ranković

dr. med. Tea Šimonček

Prim.dr.sc. Sandra Vučković-Rebrina, dr. med.

Tatjana Cvetetić Žužul, dr. med. Liječnica, specijalistica oftalmologije

dr. med. Tatjana Cvetetić Žužul

dr. med. Vlasta Miholić Marić

prim.mr.sci. Marijana Gulin

prim. mr. sc. Marijana Gulin dr. med.

Vladimir Miletić dr. med.

Lidija Kelava, dr. med.

doc. dr. sc. Arnes Rešić